Gå til hovedindhold

Høringssvar

Sparekatalog for Børn og Unge

Besparelser i samarbejdet med kulturinstitutioner

Høringssvar
I forlængelse af `Sparekatalog for Børn og Unge´ ønsker jeg at indgive flg. høringssvar:
Jeg anerkender behovet for at spare og ikke mindst den store og meget vanskelige opgave, byrådet står over for.
Jeg ser imidlertid et stort behov for at pege på, hvilken betydning de varslede ”ophør og nedskalering af tilskud til konkrete samarbejder med bl.a. kulturinstitutioner” vil have på kort og lang sigt.
Kort resume:
Hvis besparelserne ”ophør og nedskalering af tilskud til konkrete samarbejder med bl.a. kulturinstitutioner” gennemføres vil flg. ske:
• Børn i Aarhus mister lige, direkte og demokratisk adgang til kunst og kultur og dermed til særlige oplevelser og menneskelig og læringsmæssig udvikling.
• Børn i Aarhus og deres undervisning såvel som udvikling vil lide under, at deres lærere mister adgang til meningsskabende, kunstneriske og kunstpædagogiske aktiviteter og netværk
• Børn i Aarhus vil i mange år fremover lide under, at en velfungerende infrastruktur for samarbejder og partnerskaber mellem skoler og kulturinstitutioner - og dermed årtiers arbejde, udvikling og erfaring - nedlægges.
• Børn i Aarhus mister adgang til de kunstpædagogiske projekter, som de berørte kulturinstitutioner kan finansiere via ekstern funding. Dumt og ærgerligt!
• Børn i Aarhus fortjener at bo i en kommune, som fastholder det lovede og efterspurgte momentum efter at have været Europæisk Kulturhovedstad og tager det alvorligt, at borgerne efterspørger kunst og kultur som lærings-, udviklings- og bosætningsparameter.

Høringssvaret vedrører besparelser i fht alle de berørte partnerskaber mellem B&U og kulturinstitutioner: Den Gamle By, Naturhistorisk Museum, Hasle Bakker, Aarhus Teater , Aarhus Billed- og Medieskole, Aarhus Symfoniorkester, World Music Center, Dramacentrum og Sangkraft Aarhus.

Hvis de varslede ophør og nedskalering af samarbejder med de 10 nævnte kulturinstitutioner gennemføres, vil det betyde
• tab af 1000-vis af konkrete møder mellem børn i Aarhus Kommune og kunst i alle afskygninger.
Når rådmand Thomas Medom i sin indledning til sparekataloget skriver, at der i ”spareforslagene er [der] lagt vægt på i så høj grad som muligt at friholde opgaver, som direkte berører børnene, for besparelser”, så er det i hvert fald ikke tilfældet i nærværende spareforslag.
Børn og unge vil, hvis besparelserne gennemføres, miste en demokratisk, lige, direkte og ikke mindst rimelig adgang til kunst og kultur. I de mangeartede kunstpædagogiske møder, de berørte kulturinstitutioner driver, har børn og unge indtil nu haft adgang til oplevelser, udvikling og erkendelser, indsigt og udsigt, indtryk og udtryk, flow og inspiration. Samtidig er de kunstpædagogiske aktiviteter platforme for samvær, samarbejde og fællesskaber, som både øger trivsel, glæde og positivt anderledes deltagelse for eleverne og udvikling af empati og demokratisk bevidsthed.
• tab af aktiviteter, netværk, meningsfylde og flow for en lang række lærere
Lærernes adgang til at kunne skabe spændende, anderledes, varieret undervisning for deres elever via relevante kunstneriske eller kunstpædagogiske aktiviteter begrænses i udtalt grad af besparelsesforslaget.
Lærerne vil miste adgang til et fagligt netværk (af kolleger med samme interesse og kunstpædagogiske fagpersoner), adgang til aktiviteter, som på meget konkret niveau skaber målrettethed, flow og stor meningsfylde i deres daglige undervisning og dermed et fagligt fællesskab, som jeg ofte hører omtalt som noget af det, der – trods de enorme udfordringer, lærere møder hver eneste dag – giver mod på at fortsætte den daglige undervisningspraksis.
• tab af massiv erfaring i og en velfungerende infrastruktur for samarbejde mellem kulturinstitutioner og skoler i Aarhus Kommune.
Den nuværende stringente organisering er afgørende for, at relevante tilbud udvikles fra kulturinstitutioner til skoler, at relevante lærere modtager og tilmelder sig tilbud, at tilbud evalueres og udvikles hurtigt og effektivt og at tilbuddene med færrest muligt administrative byrder for lærerne kommer eleverne til gavn oftest og mest muligt. Hvis besparelserne gennemføres, vil 20-30 års praksis, udvikling og erfaring i begge partnerinstitutioner i de respektive partnerskaber gå tabt. Det vil således være en særskilt opgave og udgift for skolerne at etablere lignende partnerskaber i fremtiden – og nok næppe realistisk.
• tab af masser af tilførte fonds- og puljemidler.
Stort set alle kulturinstitutioner supplerer de (relativt få) støttemidler fra B&U med egne driftsmidler og ikke mindst ekstern fondsstøtte eller statslige puljer. Aarhus Kommune vil med denne besparelse således miste masser af tilførte midler.
• tab af arven efter 2017.
Aarhus var en smuk og fin kulturhovedstad 2017, gennemførte mange væsentlige, udviklende kunstprojekter for alle aldersgrupper, også børn, satte skub i samarbejder og fælles udvikling og manifesterede sig i både omverdenens og borgernes bevidsthed som en by, der udvikler og bruger kultur – til glæde, trivsel og udvikling for alle. Gennemføres de varslede besparelser vil Aarhus Kommune stå tilbage som en kommune, der ikke længere tager lige og demokratisk adgang til kunst og kultur for alle aldre alvorligt og underminerer den infrastruktur og de partnerskaber på området kunst, kultur og skole, som er med til at gøre ”Aarhus til en god by for alle”.
Jeg opfordrer på det kraftigste til, at spareforslaget gentænkes, at store anlægsprojekter som lufthavn, tunnel og byggeri udskydes og at pengene bruges på at fastholde alle disse vigtige, virkningsfulde og rentable samarbejder og partnerskaber med kunst- og kulturinstitutioner.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Lene Juul Langballe

Indsendt

21/11/2022 11:01

Sagsnummer

HS5269500

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H522

Kontakt

Nicolas Madsen

 Mail: nicmad@aarhus.dk 

Telefonnummer: 25 62 28 78