Gå til hovedindhold

Høringssvar

Sparekatalog for Børn og Unge

Børne- og ungebyrådets høringssvar til Aarhus kommunes sparekatalog for Børn og Unge

Børne- og ungebyrådets høringssvar til Aarhus kommunes sparekatalog for Børn og Unge
Børne- og ungebyrådet ser med stor bekymring på flere af de spareforslag, som er foreslået i sparekataloget for Børn og Unge i Aarhus Kommune. Flere af forslagene vil lede til en direkte forringelse af unges læringsmuligheder, trivsel og sandsynligheden for en varieret skoledag.

Spareforslag nr. 17 – Lukning af Center for Læring
Med nedlæggelsen af CFL fjernes skolernes mulighed for, at lærerne kan få mange forskellige former for undervisningsmaterialer til undervisningen, så der kan skabes gode muligheder for en varieret undervisning, som mange elever har efterspurgt i længere tid. Ved en nedlæggelse vil det være de enkelte skoler, der selv skal indkøbe bøger og andre materialer. Det mener vi, vil være meget dyrere for den enkelte skole end blot at beholde det nuværende system. At en skole kan blive nødt til at købe bøger, som måske kun skal bruges en gang årligt og ellers ligger i kælderen giver ikke mening, hvis man i stedet som nu kan låne dem fra centralt hold, og de så kan komme flere skoler til gavn. Det vil samtidig være spild af ressourcer, at samtlige skoler skal have mange eksemplarer af den samme bog liggende. Det vil give et smallere udvalg af læringsmaterialer, da det er fuldstændigt urealistisk, at alle skoler kan have alle de mange spændende bøger liggende. For slet ikke at tale om, at litteraturen udvikler sig hele tiden, og der derfor kommer nye bøger på markedet hele tiden. Med baggrund i ovenstående argumenter, mener vi, at det vil være en stor fejl at lukke Center for Læring.

Spareforslag nr. 20 og 21 – Ophør af tilskud til konkrete events mv. og Ophør og nedskalering af tilskud til konkrete samarbejder med bl.a. kulturinstitutioner
Vi er meget imod spareforslag nr. 20 og 21. Muligheden for at deltage i events uden for skolen og besøge kulturinstitutioner har gjort meget for vores skolegang. Vi har oplevet, at man tit lærer meget mere af at komme ud og opleve ting i stedet for blot at læse om dem i en bog. Ved at besøge fx Den Gamle By har vi lært en masse om den danske historie, og vi har fået en bedre forståelse af den danske kultur, og det samfund vi lever i, og hvorfor det er, som det er.
Ved at deltage i Ahl Fondens feriekoloni har nogle af os oplevet en stor personlig udvikling og fået oplevelser, som vi ikke synes, at andre børn skal være foruden. First Lego League har lært os om teknologi på en helt anden måde, end vi ville kunne have lært om i klasselokalet. Dette er blot nogle få eksempler, men vi kunne komme med mange flere. Vi tror, at hvis man fjerner tilskuddet eller direkte lukker for muligheden for at deltage i nogle af disse ting vil det skade børn og unges læringsmuligheder, og det taler direkte imod en varieret skoledag, som mange elever ellers ønsker.

Spareforslag nr. 39 – Lukning af sundhedsmåling og klubtrivselsmåling
Vi synes, at det er meget bekymrende, at man vil lukke sundhedsmålingerne, da de giver et billede af, hvordan ungdommen har det. Hvis vi stopper med at måle på sundhed og klubtrivsel, så belyser man ikke de problemer, der måtte være på områderne, og man kan heller ikke måle om de indsatser, som er sat i værk virker. Ved at fjerne målingerne fjerner man også muligheden for at få et helt lokalt Aarhus-syn på unges situation. Vi oplever desuden, at målingerne bruges som materiale, der kan vejlede Aarhus kommune ift. børns trivsel og det ville være tab af viden for medarbejderne i kommunen, hvis de fjernes. Hvis man som kommune vil tage børn og unges velvære seriøst, så bør man ikke spare disse målinger væk.

Spareforslag nr. 40 – Lukning af Ungeprofilen
Ungeprofilen giver et vigtigt indblik i unges trivsel i en tid, der er meget formende for deres liv. Det er her, man skal tage mange valg om ens fremtid, man danner mange nye relationer og måske flytter man hjemmefra. Ved at fjerne ungeprofilen mister vi vigtig viden om unge, som kommunen i dag bruger aktivt. Initiativet er desuden stadig forholdsvis nyt, så ved at fjerne det, giver man ikke flere skoler mulighed for at prioritere det og deltage heri. Ungeprofilen er en del af "Fælles Velfærdsmål 0-100 år", og ved at fjerne disse mister man muligheden for at få information om en bestemt befolkningsgruppe inden for tiltaget. Det vil være utrolig ærgerligt at spare på dette område, da det svækker mulighederne for at få viden om unges trivsel, og derved kunne iværksætte hjælpende initiativer.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Emilie Vindfeldt-Bottke

Indsendt

21/11/2022 13:16

Sagsnummer

HS9821889

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H522

Kontakt

Nicolas Madsen

 Mail: nicmad@aarhus.dk 

Telefonnummer: 25 62 28 78