Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar vedr. Klubben Holme Søndergård

Høringssvar vedr. besparelser i KHS

Klubben Holme Søndergård er et kommunedækkende specialtilbud for unge i alderen 13-21 år alle med betydelig og varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau. Det betyder at målgruppen er blandet af kørestolsbrugere, som har brug for støtte til alt daglig, så som bleskift, spisning osv. Hele målgruppen har behov for pædagogisk støtte for at kunne deltage i sociale relationer og aktiviteter.

Vi vil først gøre opmærksom på at beløbet som er indskrevet for vores område

Ikke er korrekt, men der i mod 10,4 mio. kr.

Det er korrekt at der er akkumuleret et overskud siden 2020 på 2 mio. kr. et overskud der blev lavet ifølge aftale med tidligere B&U chef. Dette overskud blev aftalt for vi klubben kunne have råd til at holde på medarbejdere over en tid med små unge årgange. Grunden til det endnu ikke er nedbragt er både et resultat af Corona, samt rekrutterings udfordringer.

Der er udarbejdet en handleplan for at afvikle overskuddet, hvilket betyder at vi allerede i år nedbringer det med 900.000 kr. Hvilket betyder at vi ved udgangen af 2023 vil have nedbragt overskuddet.

Mister indtægt for UUV (understøttende undervisning):
Klubben har varetaget UUV for Stensagerskolen, men aftalen er opsagt pr. 1/8-22, hvorfor klubben mister indtægten. Aftalen kom i stand efter Folkeskolereformen i 2014, hvor klubben mistede 20% af sit budget. Indtægten for hele 2022 ville under normale vilkår have udgjort kr. 733.200, men Stensagerskolen ændrede allerede i 2021 aftalen til færre timer. Indtægten for perioden januar-juni 2022 fremgår af Nem Økonomi.

Vores målgruppe har ændret sig markant, så vi nu har unge med større udfordringer og støttebehov end tidligere. Dette betyder, at normeringen for nogle unge er 1:1(1 pædagog til 1 ung) – dette tages der ikke højde for i den nuværende budgettildeling. Hvor vi tidligere, når vi havde en 1:1 så var der en gruppe som kunne være 1:5-6, det er ikke muligt længere. Vores unge kan max være 1:3.

Ved at ændre på vores budget tildeling vil ovenstående være svært at løse, for det antal medarbejdere der så vil være i klubben og det vil på sigt være svært at rekruttere nye til.

Vi løfter hver år opgaver som ikke ligger indenfor vores arbejdsområder, så som placering af unge efter endt skolegang, dagtilbud til unge som ikke har fået tildelt et dagbeskæftigelses tilbud så som STU, aktivitetscenter osv. Vi er mellemled mellem MBU og MSB.

Udfordring på trivslen i de særlige tilbud:
Ved APV 2021 viste tallene at de særlige tilbud i B&U var udfordret på medarbejder trivslen. En af de ting der kom frem, var at medarbejderen føler sig presse på arbejdsopgave, samt de fødselsmæssige krav der ligger i arbejdet. Ved at skære i budgettet, vil dette helt sikkert blive mere udfordret.

Med venlig hilsen medarbejder, Leder og bestyrelsen i klubben Holme Søndergård
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Jette Dyhr

Indsendt

21/11/2022 15:00

Sagsnummer

HS1708875

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H522

Kontakt

Nicolas Madsen

 Mail: nicmad@aarhus.dk 

Telefonnummer: 25 62 28 78