Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar fra MED-udvalget på Sølystskolen og Kaløgvigskolen

Høringssvar fra MED-udvalget på Sølystskolen og Kaløvigskolen

I Aarhus Kommunes sparekatalog er der tre forslag, der får en umiddelbar og mærkbar konsekvens for os som medarbejdere og for eleverne på Sølystskolen
Det drejer sig om nedlæggelse af “De 32”, lukning af Egå Kombibliotek, samt lukning af Center for Læring.

De32 er en støttefunktion for arbejdet med IT i undervisningen. De er en form for konsulenter / vejledere, som tager ud på alle Aarhus kommunes skoler (mandag-fredag året rundt), og underviser både lærere og børn i alt fra digital dannelse til programmering. De32 har et kæmpe netværk af viden inden for brugen af chromebooks og alle de apps, som eleverne arbejder med på daglig basis i undervisningen - f.eks. skoletube.dk og alle læringsportalerne. Ud over arbejdet som konsulent / vejleder på alle skoler i Aarhus kommune, er det også en De32’ers opgave at svare på og løse alle IT-relaterede spørgsmål, der skulle komme fra kolleger eller elever fra egen skole. Forsvinder De32, står alle lærere derfor næsten alene med deres og elevernes IT-relaterede problematikker, hvilket vil lægge ekstra pres på hvert enkelte lærer. Med det øgede fokus på digitalisering af folkeskolen, bliver det problematisk, hvis man fjerner de vejledere, som er med at formidle al den nye viden inden for området. I visse tilfælde vil det betyde, at Aarhus kommunes skoler bliver nødt til at nedprioriterer brugen af IT i undervisningen, da de ikke har ressourcer til selv at formidle det til eleverne.

Center for Læring er et fælles bibliotek for klassesæt og større samlinger af materialer for skolerne i Aarhus kommune, som lærerne trækker på i den daglige undervisning,. Det er også støttefunktion for vores skolebibliotekarer, og de udvikler og er opmærksomme på nye didaktiske forløb for fagene. Vi får alene på vores skole i gennemsnit tre til fire sæt fra Center for Læring om ugen.

Egå Kombi-bibliotek er i dag et ægte kombi-bibliotek, hvor skolens bøger udlånes sammen med folkebibliotekets bøger. Den enkelte låner opdager ikke, “hvem der ejer materialerne”, men samlet har eleverne adgang til en større mængde relevante bøger. En lukning af folkebiblioteket vil betyde en engangsudgift for skolen til etablering af et traditionelt skolebibliotek og fremover et mindre udvalg af bøger.

Både det enkelte forslag og i særdeleshed samlet set, får det negative konsekvenser for den enkelte lærers mulighed for at planlægge en varieret og relevant undervisning til gavn for elevernes læring. Det gælder både adgangen til materialer og muligheden for ekstern støtte og vejledning. Dette er en væsentlig forringelse.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Bjarke Fredberg

Indsendt

21/11/2022 15:57

Sagsnummer

HS8202599

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H522

Kontakt

Nicolas Madsen

 Mail: nicmad@aarhus.dk 

Telefonnummer: 25 62 28 78