Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar - Forældrebestyrelsen Viby Skole

Først og fremmest vil vi udtrykke tilfredshed med, at der ikke i sparekataloget er medtaget forslag, som indebærer direkte besparelser på kerneopgaven i det daglige for børn og unge på skoleområdet.
Vi ser dog alligevel mange problematikker i de spareforslag der er foreslået. Vi forudser, at mange af forslagene vil give udfordringer for trivslen i klasserne - nogle af forslagene spår vi vil kunne give udfordringer på kort sigt og andre på lang sigt.
På kort sigt forudser vi, at en ændring i klassekvotienten i specialklasser vil give mange udfordringer for de lærere og pædagoger, der er tilknyttet klasserne. Det er elever, der har brug for en tryg hverdag, og forslaget vil indebære en risiko for, at ændringerne vil komme til at påvirke elevernes trivsel. Ud over det rammer forslagene også specialklasser ved at fjerne tilskud til udvikling af pædagogisk praksis i specialklasserne.
Desuden ser vi mange spareforslag, som vil reducere lærernes mulighed for at udøve en varieret undervisning, f.eks. lukning af Center for Læring og læseinitiativet READ. Det er tilbud, der er med til at understøtte lærernes muligheder for at variere undervisningen og er medvirkende til at sikre gode muligheder for, at alle elever kan lære at læse. Vi er således bekymrede for, at det på sigt kan få konsekvenser for trivslen i klasserne, hvis vi fjerner de understøttende tilbud. Vi ser endvidere en risiko for, at også besparelser hos PPR vil påvirke skoleelevers trivsel i negativ retning.
Derudover mener vi, at det er stærkt problematisk med ophør eller nedskalering af tilskud til kultur- og musiktilbud og lukning af Natursamarbejdet. Det er tilbud, der er med til at styrke sammenholdet i klassen og give eleverne et afbræk i den daglige undervisning, hvilket, vi mener, er meget vigtigt i forhold til alle elevers trivsel – men måske især for de mindre ressourcestærke elever. Vi mener også, at eleverne læringsmæssigt bliver udfordret på en anden måde end den konventionelle undervisning i mødet med kulturen og det personale, der arbejder med formidling af kulturen.
Endelig mener vi, at der bør være en opmærksomhed på, at eventuelle besparelser på dagtilbudsområdet kan have negativ betydning for overgangen fra dagtilbud til skole ud fra den tankegang, at børn i dagtilbud, der er trygge og i trivsel, har bedre forudsætninger for en succesfuld overgang til skolelivet.
Generelt er vi i Skolebestyrelsen på Viby Skole således bekymrede for, at de besparelser, der er foreslået på børn- og ungeområdet, vil indebære negative konsekvenser for børnenes trivsel i hverdagen både på kort og lang sigt.

Mvh Forældrebestyrelsen Viby skole
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Hans Vejersøe Gregersen

Indsendt

21/11/2022 16:22

Sagsnummer

HS9489010

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H522

Kontakt

Nicolas Madsen

 Mail: nicmad@aarhus.dk 

Telefonnummer: 25 62 28 78