Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar

Høringssvar – Gl. Åby Dagtilbuds MED – udvalg.
I Gl. Åby MED-udvalg har vi læst sparekataloget, og vi positive overfor at der ikke laves en besparelse direkte i normeringen. Vi har følgende kommentarer til sparekataloget:
Fusioner.
I forhold til at fusionere dagtilbud, er vi som MED-udvalg nysgerrige på, er der data på hvilken kvalitet, de senest fusionere dagtilbud leverer? Hvordan vurderes ledelseskvaliteten for pæd. ledere, medarbejdere og dagtilbudsledere i disse dagtilbud? Alt ser nemt ud på papir, men hvordan fungerer det i dagligdagen?
Dagplejen.
Vi bakker op om spareforslaget med sammenlægning af 7 dagplejeafdelinger. Det er vigtigt at de konkrete sammenlægninger besluttes centralt, for at undgå en rammebesparelse.
Reduceret åbningstid.
Vi bakker op om forslaget, men vi mener beslutningen om den konkrete åbningstid skal tages centralt.
Ud fra materialet kan vi læse, at der ikke er en stor besparelse på at indføre lukkedage, men vi kunne ønske, at den 24. december blev en lukkedag.
Reduktion i deltidspasning
Vi bakker op om forslaget, men vi er bekymrede for øget administrativt arbejde for ledere og medarbejdere. I forvejen bruger vi ekstra tid til at administrere børn på deltidspladser. Vi foreslår derfor en fast ”åbningstid” for deltidsbørn. F.eks. fra 9-14.
Børnekulissen.
Vi finder det meget ærgerligt og beklageligt at et højt prioriteret kulturtilbud for 0-6-årige i dagtilbud foreslås lukket.
Tilbuddet har særlig betydning for de børn, som ellers ikke benytter sig af teater- og kulturoplevelser med deres forældre.
Lukning af Natursamarbejdet
Vores overvejelser ligger i tråd med vores bekymring for at lukke Børnekulissen. Vi finder det meget ærgerligt og beklageligt at en højt prioriteret naturtilbud for 0-6-årige i dagtilbud foreslås lukket.
Tilbuddet har særlig betydning for de børn, som ellers ikke får naturoplevelser med deres forældre.
Optimering af Børn og Unges organisering og effektivitet.
De administrative besparelse drypper ofte ned som ekstra opgaver til ledelsen/medarbejdere i dagtilbuddene, hvilket betyder mere fraværende ledelse.
F.eks. har dagtilbudsaftalen taget mange lederressourcer, bl.a. fordi at værktøjet til at udføre opgaven har været mangelfuldt. Et eksempel på at der igangsættes tiltag, som tager tiden fra ledernes fokus på kerneydelsen. Alle tiltag skal tænkes igennem helt ud til yderste led, så opgaven ikke bare flyttes nedad/udad i organisationen.
Nye forslag
Den årlige social kapital måling udfases. Besparelse slår igennem via selve målingen, som foretages af eksternt konsulentfirma. Vi finder ikke, at den årlige Social Kapital måling, giver den øgede kvalitet, som er den er tiltænkt.
Der er brug for at arbejde kvalificeret og langsigtet med arbejdsmiljøet, og de årlige målinger kan forstyrre en igangsat proces, som endnu ikke er færdigafsluttet. Det vil sige at vi opnår det stik modsatte af hensigten. Vi foreslår, at vi vender tilbage til den 3-årige APV-kadence, hvori der indgår en måling af den Sociale Kapital.
Samtidig kræver en Social Kapital måling at der reserveres 2-3 årlige personalemøder i årets 1. kvartal, da der er krav om udarbejdelse af handleplan indenfor en fastsat deadline.
I en tid, hvor vi forventes at prioriterer kerneydelsen, børns trivsel, læring og udvikling, ser vi de årlige målinger som en forkert prioritering af vores samlede ressourcer i Børn og Unge, og et unødigt bureaukrati.
Med venlig hilsen
MED – Udvalg i Gl. Åby Dagtilbud
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Gl. Åby Bestyrelse

Indsendt

21/11/2022 16:48

Sagsnummer

HS0467994

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H522

Kontakt

Nicolas Madsen

 Mail: nicmad@aarhus.dk 

Telefonnummer: 25 62 28 78