Gå til hovedindhold

Høringssvar

Besvar naturen i Aarhus Kommunes dagtilbud

Besvar naturen i Aarhus Kommunes dagtilbud!

Jeg ser mig nødsaget til at gøre opråb imod de foreståede besparelser på børn og unge området som fremlagt i Aarhus Kommunes seneste sparekatalog. Specifikt, vil jeg opfordre politikerne til grundigt at genoverveje besparelserne på naturbørnehaverne (Ajstrup, Nørrestenbro, Giberhytten og Marienlyst) samt natursamarbejdet Sølyst. Besvarelse af kommunens naturtilbud er ikke blot et spørgsmål om børn og unges trivsel, eller Aarhus Kommunes image som en grøn forgangskommune… Nej, det er også et spørgsmål om politisk integritet; mener I virkelig at børn Aarhus Kommune skal have ro og adgang til at udforske naturen eller et det blot politiske luftkasteller…? Sparekataloget, som fremlagt, ligner mest af alt et overlagt forsøg på at begrænse by-børnenes adgang til naturen, og står således i åbenlys kontrask til seneste års politiske ambitioner. Konsekvenserne for de foreslåede besparelser medfører de facto nedlukning af såvel Nørrestenbro som Børnehaven Gl. Ajstrup Skole. En sand katastrofe, der vækker lige mængder at forargelse iblandt forældre, pædagoger og forskere indenfor børns trivsel og udvikling.

Som far til en stolt natur-pige i Børnehaven Ajstrup Gl. Skole, oplever jeg dagligt den kolossale værdi kommunens naturtilbud skaber for børnene og deres familier. Som forældre til børn af midtbyen er det en udfordring at give sine børn naturnærværende oplevelser i hverdagen. Heldigvis kan naturbørnehaverne være medvirkende til at oplevelser i naturen ikke minimeres til et weekend-fænomen. Min oplevelse er at naturbørnehaven Gl. Ajstrup skaber en helt unik ramme om børnenes hverdag; jeg afleverer en 3.5-årig pige om morgenen og henter en lille opdagelsesrejsende med røde kinder og jord under neglene hen på eftermiddagen. Hun fortæller om hvordan de har undersøgt frøer og insekter på udearealet, smagt på frugt og grønt fra egen køkkenhave og bygget deres eget legetøj i værkstedet. Alt dette er inspirerende og fordre børnenes nysgerrighed på dem selv og deres omgivelser, men det mest fantastiske ved Børnehaven Gl. Ajstrup Skole er de krav som rammerne stiller til børnene;
- De hærdes (og bliver mindre syge!)
- De stimuleres til at bruge deres fantasi
- De bliver selvhjulpne
- De bliver robuste
- De lærer at hjælpe hinanden
Min datter er begejstret og stolt når hun fortæller om dagens bedrifter. Det er jeg også, fordi jeg er bosat i en kommune hvor det er prioriteret at sådanne pasningstilbud er en mulighed. Men hvis sparekataloget effektueres, lader dette til at være på lånt tid, hvilket rejser spørgsmålstegn ved om by- og natur-liv overhovedet ønskes foreneligt fra byrådets perspektiv.

Jeg finder det bekymrende at man i forsøget på besparelser i kommunens dagtilbud kaster sig (tilsyneladende strategisk) over de mest unikke tilbud på pasningsområdet. Ikke kun fordi jeg føler mig heldig ved at have et barn der høster frugterne i naturbørnehaven, men også fordi jeg ville ønske at flere børn kunne have den samme forunderlige og fantastiske hverdag som min egen datter. Mine erfaringer er baseret på oplevelsen i Børnehaven Gl. Ajstrup Skole, og kan selvfølgelig ikke ekstrapoleres til øvrige skovbørnehaver, men en kendsgerning vedbliver; vi er i fuld gang med at miste forbindelsen til naturen og sparekataloget er et yderligere skridt i den forkerte retning.

Kære byråd: Bevar Aarhus kommunes naturbørnehaver – de kortsigtede besparelser modsvarer ikke regningen for konsekvenserne af jeres forslag om at skære på dette område.

Min datter frabedes også at tisse i bukserne for at holde varmen.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Jakob Wang

Indsendt

21/11/2022 21:01

Sagsnummer

HS8741421

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H522

Kontakt

Nicolas Madsen

 Mail: nicmad@aarhus.dk 

Telefonnummer: 25 62 28 78