Gå til hovedindhold

Høringssvar

Ej blot til lyst - Aarhus Teater

Jeg vil istemme mig koret: Ej blot til lyst på Aarhus Teater bør forblive støttet af Aarhus Kommune til gavn for alle kommunens børn, deres lærere, læreruddannelsen og løftet af et teaterpædagogisk felt i hele landet.

”Ej blot til lyst” er nok det største teaterpædagogiske partnerskabsprojekt i Danmark mellem teater og skoleverden. Projektet gik på et tidspunkt i sin levetid fra betegnelsen ”kompetenceudviklingsforløb” til en decideret ”efteruddannelse”, da et forløb strækker sig over et helt skoleår. Projektet sikrer med en gennemtænkt struktur en dansklærer og 9 kolleger fra samme skole redskaber, rum og plads til at observere, afprøve teaterpædagogiske øvelser og øve sig, bruge dem i deres undervisning og reflektere. Kort sagt at kunne uddanne sig. De ser teater med deres elever og bruger scenekunsten som en aktiv del af deres undervisning. Alt sammen i lærerens arbejdstid og uden alt for mange ”ekstra” opgaver. Forløbet bliver en del af skoleåret og ”skal-opgaven” i danskfagets formålsparagraf.
For projektet er smart tænkt: både lærere OG elever er med i forløbet; eleverne bliver undervist af professionelle teaterpædagoger, lærerne observerer undervisningen og forsætter deres uddannelse på lærerkurser og bruger deres nye viden direkte i den undervisning, de allerede laver - og i tæt sparring med teaterpædagogerne. Eleverne får altså direkte gevinst ved projektet samtidigt med at deres lærere får nye værktøjer. Og hvad gør det så? Det giver elever, der har svært ved at være med i undervisningen en udtryksform og en mulighed for at blive set og hørt. Det skaber en grobund for trivsel. Det giver et demokratisk klasserum, hvor alle er med og har en rolle. Det løfter dem danskfagligt. Det giver vores børn troen på, at verden kan være anderledes. Fordi vi opdager at vi har et valg, fordi vi er vigtige, værdifulde brikker i vores omgivelser.

"Ej blot til lyst" er en erfaringsmæssig vidensbank inden for åbenskole- og partnerskabssamarbejder, kulturinstitution og skoleverden imellem. Det er et projekt, der løfter i fødekæder: teateret ➡️ eleverne ➡️lærerne ➡️ skolen ➡️ læreruddannelserne ➡️ det brede felt af dramaundervisning i Danmark og tilbage ➡️ til eleverne igen.
Og fødekæden går ikke kun opad, pilene ikke kun én vej: alle dele bliver påvirket begge veje og er afhængige af hinanden.
Jeg bliver bekymret for udviklingen, hvis en funklende stjerne i Aarhus Kommune som ”Ej blot til lyst” skal slukkes grundet en kommunal sparerunde. At et projekt, der skaber trivsel, øger elevernes faglighed og sikrer et bæredygtigt efterliv af kompetencerne hos lærerene skal spares væk. En efteruddannelse som er udviklende på så mange parametre, lokale som indirekte nationale, er for dyrt at miste.

Jeg udtaler mig som privatperson, som forhenværende teaterpædagogisk underviser og koordinator på projektet Ej blot til lyst og på baggrund af mit virke i Danmarks Dramalærerforenings bestyrelse, som arbejder for at dramafagligheden og teaterpædagogikken lever og løfter Danmarks børn og unge bredt i hele landet.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Trine Anja Petersen

Indsendt

21/11/2022 21:26

Sagsnummer

HS2984231

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H522

Kontakt

Nicolas Madsen

 Mail: nicmad@aarhus.dk 

Telefonnummer: 25 62 28 78