Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar på vegne af Skæring Skoles bestyrelse og MED-udvalg

Det er naturligvis med beklagelse, at vi sidder med spareforslag, der trods intentionen om ikke at ramme kerneopgaven ude blandt børn og unge alligevel ser ud til, at det er tilfældet. Børn og unges trivsel, fællesskaber og deltagelsesmuligheder er altafgørende for, at vi lykkes.

At vi sidder med et endeligt spareforslag, levner ikke oplevelsen af, at vi reelt set har indflydelse på de nævnte besparelser. Vi gør dog her et forsøg på at løfte opmærksomhed på områder, som vi i særlig grad bekymrer os for og afslutter med områder, hvor opmærksomheden kunne rettes hen.

Ændret klassekvotient i specialklasserne på 8.-10. klassetrin – spareforslag nr. 11 - er bekymrende og efterlader indtryk af, at der ikke er tilstrækkeligt indsigt i, hvordan de ældste udsatte elever skifter klasser. Det kan give mening at se på den enkelte spec.klasses behov når og hvis klassen har haft en høj rad af kontinuitet, og der bør være en klar præcisering af, hvilken vurdering, der skal ligge til grund for en ændret klassekvotient.

Optimering af kørselsområdet – spareforslag nr. 15 – giver klart god mening. Vi bør arbejde langt mere ihærdigt på bustræning og brug af bus og samkørsel i taxa, MEN der skal fortsat være en stor opmærksomhed på de elever, der ikke kan andet end solokørsel. Det skal kunne lade sig gøre.

Ophør af frikøb af ressourcepersoner der understøtter digitale læreprocesser – spareforslag 16 vil betyde, at der vil forsvinde en væsentlig kapacitet vedr. den pædagogiske IT-ekspertise, som er til stor gavn for personale og således også for alle elever.

CFL – spareforslag nr. 17 giver stor bekymring blandt vores lærere, der vil opleve en betragtelig forringelse af muligheder i deres praksis sammen med eleverne og den alsidige og varierede læreplan.

Kulturinstitutioner og events - spareforslag nr. 20 og 21 vil fjerne den kvalitet i børnenes hverdag, der giver en mere varieret undervisning og løfter alle børns kulturelle dannelse og deltagelsesmuligheder. Vi vil få en kulturfattigere skole, hvis dette spares væk.

I forhold til spareforslag 22 og 25 (indenfor SFOområdet) er der tale om en rammebesparelse. Vi vurderer, at den besparelse vil reducere skolens samlede budget, og vil i sidste ende kunne få betydning for børnene og de aktiviteter, der kan igangsættes. Vi skal have opmærksomhed på ikke at forringe SFOtilbuddet for at sikre, at der fortsat er tilstrækkeligt tilmeldte børn.

Ændring af IT-supportstrukturen i B&U – spareforslag nr. 47 – vil kunne have stor konsekvens for det decentrale budget alene af den grund, at vi har et stigende behov for support til elevernes Chromebooks.

Optimering af Børn og Unges organisering – spareforslag nr. 52, 53 og 54 – er vigtig. En effektivisering af de 3 nævnte områder – mødestruktur, ledelse og administration - kan både reducere megen chef- og ledelsestid samt skabe større sammenhæng og mening for de decentrale enheder.

Vi tillader os at pege på områder, der bør overvejes/genovervejes:

• Reducere i antal af nyetablerede projekter og deltagelse af mange eksterne konsulenter på decentrale møder.
• Turde gøre det, der for alvor giver tilstrækkelig og derfor bæredygtige skoler, hvor økonomi og pædagogik kan hænge forsvarligt sammen. Se nærmere på skoledistrikter og små skoler.
• Gøre op med adskillelsen mellem klub og skole på ledelsesniveau. Der er en stor opmærksomhed blandt forældre på den svære overgang mellem skole og klub, som vil kunne imødekommes og skabe endnu større sammenhæng samt mening.
• I det hele taget skal der holdes fokus på at skabe en stærkere sammenhængskraft i 0-18(16) års perspektiv – tættest muligt på kerneopgaven i de enkelte distrikter
• Tage endnu et skridt i forhold til at spare målinger væk ved også at lade den sociale kapitalmåling følge de nationale krav i stedet for nu, hvor den tages hvert år.

Med venlig hilsen

Martin Skov Møller
Formand for Skæring Skolebestyrelse
Anne Schwartz
Skoleleder og formand for skolens MEDudvalg
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Anne Schwartz

Indsendt

22/11/2022 09:08

Sagsnummer

HS1081775

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H522

Kontakt

Nicolas Madsen

 Mail: nicmad@aarhus.dk 

Telefonnummer: 25 62 28 78