Gå til hovedindhold

Høringssvar

Vedr. spareforslag 16 - Ophør af frikøb af ressourcepersoner der understøtter digitale læreprocesser

Aarhus Kommune har med indkøb af Chromebooks til alle elever i 2. til 10. klasse valgt at satse massivt på IT som didaktisk værktøj, og der er derudover indkøbt en stor mængde digitale læremidler. Allerede nu er der altså et ønske om, at det digitale fylder meget i den daglige undervisning. Hvis man skal kigge fremad, handler et af kompetenceområderne i det kommende teknologiforståelse om digitalt design og designprocesser, og der er altså også fremadrettet brug for at arbejde med og understøtte brug af IT og digitale læremidler, digitale designprocesser, innovation samt teknologisk nysgerrighed i folkeskolen i Aarhus Kommune.

Set i det lys er der i høj grad brug for ressourcepersoner som De32, der til dagligt arbejder med at støtte og motivere både elever, lærere og ledelse i forhold til digitale læreprocesser.

Hvis De32 spares væk, vil det betyde, at et stort netværk indeholdende viden og faglighed forsvinder, og at skolerne selv skal sikre den digitale udvikling. Der er her risiko for, at der opstår store forskelle skolerne imellem, og det er altså ikke muligt at sikre, at alle børn i Aarhus Kommune får de samme muligheder for at arbejde med det digitale og begå sig fornuftigt online - den digitale dannelse.

Hvis skolerne, når de skal løfte opgaven i forhold til digitale læreprocesser og den digitale dannelse, ikke har erfaringen og ekspertisen fra De32 til rådighed, må de bruge erfaringen fra egen skole eller eksterne konsulenter. Når det kommer til erfaring fra egen skole, kan der, som beskrevet ovenfor, være store forskelle i lokal praksis og viden.
Hvis det er nødvendigt at bruge eksterne konsulenter, vil det betyde en merudgift for skolerne, da frikøbet af ressourcepersoner i De32 er relativt billigt. Den foreslåede besparelse kan altså ende med øgede udgifter.

Der er brug for De32 for at sikre alle børn i Aarhus Kommune lige adgang til digitale læreprocesser og den digital dannelse.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Ole Qvottrup Hviid

Indsendt

22/11/2022 11:03

Sagsnummer

HS4939396

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H522

Kontakt

Nicolas Madsen

 Mail: nicmad@aarhus.dk 

Telefonnummer: 25 62 28 78