Gå til hovedindhold

Høringssvar

“Får dit barn nok natur?” - et fælles opråb fra forældrene i Naturbørnehaven Ajstrup Gl. Skole

Som nuværende forældregruppe og Forældreråd til børn i Naturbørnehaven Ajstrup Gl. Skole, ønsker vi her at fremhæve, hvad vi betragter som åbenlyse grunde til, at Aarhus Byråd bør komme på bedre tanker, eller i det mindste genoverveje sit forslag om at lukke ned for optaget af nye Aarhus børn til Naturbørnehaven i Ajstrup.

”Får dit barn nok natur?” – sådan står der med store bogstaver på et banner ud mod Søndre Ringgade ved “Mødestedet”, der hvor bussen til Naturbørnehaven Ajstrup Gl. Skole hver dag samler naturglade og nysgerrige Aarhus Børn op. Og det er jo netop det, der er pointen og den mulighed I som politikere vælger at fjerne, såfremt I vælger at gøre alvor af forslaget om at lukke for optag af børn i garantidistrikt Horsensvej og fortsætte Ajstrup som et lokalt tilbud for børnene i Beder Malling. Eller, lad os bare sige det som det er, ekskludere Aarhus børn fra et unikt tilbud om at komme ud i naturen som en fast del af deres hverdag.

Vi har som forældre til børnene i Naturbørnehaven Ajstrup stor forståelse for at det kræver en del ressourcer at lede og drifte en naturbørnehave. Og vi har for så vidt også mærket det på egne børn og på det helt fantastiske personale, som til dagligt gør det bedste de kan for at værne om og skabe rammerne for vores børn og gøre dem nysgerrige på verden og naturen omkring dem. På trods af udfordringer med normeringer, sygemeldinger og udskiftning af personale, trives vores børn og nyder livet i det fri – væk fra storbyens gårdhavemiljø og knap så grønne udemiljøer. Og hvis de skulle ende med at være det foruden, ville de sandsynligvis ikke længere “få nok natur” – hvis man da overhovedet kan det!

Med det sagt står vi som forældre derfor også i en meget utryg situation, da vi jo lige nu ikke aner om vi efter d. 18. januar 2023 skal til at se os om efter en ny børnehave til vores børn. Om vi skal skynde os at række ud efter pladsanvisningen eller om vi, i så fald I gør alvor af forslaget, må forvente at der hermed også allerede er tænkt på, hvordan vores børn sammen med personalet fra Ajstrup, kommer bedst muligt videre til et andet tilbud, hvor naturen er i højsædet. Dette synes dog nærmest umuligt, idet vi i så fald enten skal presse flere børn sammen i Naturbørnehaven Mariendal, hvor børnene fra Giberhytten jo allerede skal hen. Eller, hvis det står til Jer, måske sende vores børn ud til den anden ende af byen, hvor vi i så fald finder de eneste resterende naturbørnehaver i Aarhus Kommune! Derfor håber vi også at dette selvfølgelig er med I jeres overvejelser, når I skal tage en endelig beslutning om vores børns fremtid på mødet i januar.

Men mest af alt er vi selvfølgelig dybt frustrerede og så er vi, ligesom vores med-forældre i de andre berørte naturbørnehaver - Giberhytten og Nørrestenbro - komplet uforstående overfor det faktum, at I som politikere vælger at vende sparekniven mod 3 af byens i alt 7 skov- og naturbørnehaver, hvoraf de to af dem ligger her i Frederiksbjerg. Det giver jo ingen mening, når man i Aarhus Kommune og Børn og Ungeområdet netop arbejder ud fra en strategi om grøn omstilling og værdier som klima og bæredygtighed i børnehøjde. Her er Rådmand Thomas Medom netop citeret for at sige: “Børn og Unge er en af de magistratsafdelinger, som har størst indflydelse på, hvordan fremtidens samfund kommer til at se ud.” Den lader vi lige stå et øjeblik….

Under Corona lærte vi alle at muligheden for at opleve natur og kultur på daglig basis er vigtig for os. Hvis ikke vi havde haft muligheden for at gå ud i naturen, suge luften ind, trække vejret og få en følelse af frihed og en pause fra at sidde “lukket inde” i små lejligheder, havde vi nok ikke klaret os så godt igennem nedlukningerne, som vi faktisk gjorde. Og som ikke mindst vores børn gjorde.

Vi stiller os i denne forbindelse også lidt undrende overfor påstanden om at der er mangel på interesse for naturbørnehaver generelt og at indskrivnings tallet er lavt. Vi mærker selvsagt manglen på børn i Ajstrup, men oplever også at kun ganske få kender til mulighederne for at skrive deres børn op til naturbørnehaver, og måske vigtigst af alt, hvad det vil sige at være barn i en sådan. I dag skal man senest skrive sit barn op til vuggestue og børnehave, når de er 4 måneder gamle. Men det er ikke noget nemt valg, når man her knapt kender sit barn. Og det er måske en god grund til ikke at ville sende sit barn med en bus “langt udenfor byen”. Men hvis man nu gjorde lidt mere reklame for naturbørnehaverne og satte fokus på dem, ville man måske opleve at flere ville søge den vej - også fremfor at tage konsekvensen og flytte ud af byen og endda kommunen for at give sine børn mere natur og luft fra byens støj. I første omgang kunne man måske overveje at sætte Børnehaven Ajstrup Gl. Skole på scroll down menuen, når man søger i Frederiksbjerg tilbuddene. Mon ikke det vil kunne ændre en del på indskrivnings tallene? Vi forældre vil da også meget gerne tilbyde at tage opgaven som gode ambassadører, idet flere af vores børns søskende allerede står skrevet op med ønske om at starte op i Ajstrup. Med mindre muligheden selvfølgelig nu forsvinder….

Værdien i at få mudder på hænderne og tage ved lære af naturen:
Alle børn er forskellige og ikke alle børn egner sig til at være i en naturbørnehave - ej heller i en almindelig børnehave. Derfor har valget af en naturbørnehave også været helt oplagt for flere af forældrene til børn i Naturbørnehaven Ajstrup. Faktuelt er det bevist at det at tilbyde børn tid i naturen er med til at understøtte deres koncentrations- og abstraktionsevne. Og her er det altså ikke gjort med en tur i skoven eller på ladcyklen én gang eller to om ugen.
Børn i Naturbørnehaven Ajstrup Gl. Skole er ude ca. 90% af tiden. Intet vejr er for dårligt. Det er bare på med overtøjet og ud og sanse i naturen. Møgbeskidte kommer de hjem fra en dag på “den grønne” med sunde, røde kinder og en lugt af røg fra bål og sure tæer, som vidner om en travl dag i gummistøvlerne, hvor de har været aktive, produktive og nysgerrige. Måske har de fanget og undersøgt krible-krable dyr, lavet ræs med dem og gravet regnorme op fra jorden. Måske har de samlet blade, snittet i træ, været kreative med ler, eller lavet snobrød, pandebrød og popcorn over bålet. I Ajstrup lærer man nemlig at omfavne naturen og være sansende og legende, med lige dele respekt og nysgerrighed for sine omgivelser. Her er ingen bange for at få jord under neglene og pædagoger, medhjælpere og assistenter gør deres ypperste for at skabe tryghed, samt glade og robuste børn. Selv på menuen er der læring, når der arbejdes ud fra konceptet “fra jord til bord”, og gulerødder, krydderurter, æbler, bær, blommer og brændenælder tages i brug og omdannes til god, nærende og inspirerende mad - som børnene i øvrigt selv er med til at lave.

Og så tilbage til Rådmand Thomas Medoms udsagn. For hvordan er det egentligt, at vi som borgere i Aarhus Kommune ønsker at fremtidens samfund skal se ud? Hvordan skal vores børn lære at sætte pris på naturen omkring dem? At respektere og forstå de omkostninger vores handlinger har for klimaet og i det hele taget lære at gebærde sig bæredygtigt, være nysgerrige og respektfulde for naturen, tænke på miljøet, og udvikle sig til at blive fremtidens grønne borgere, hvis deres mulighed for at komme ud i naturen som en fast del af deres hverdag og værdigrundlag fjernes fra dem?

Om det virkelig er dét og de øvrige konsekvenser værd at spare på stort set intet andet end bussen mellem Ringgaden og Naturbørnehaven i Ajstrup, eller om I som Byråd i stedet skulle prioritere tilvalget af Naturbørnehaverne og de værdier, som følger med, som en helt essentiel og vigtig del af Aarhus Kommunes strategi for fremtidens grønne borgere er jo i sidste ende op til Jer. Men når I siger, at der ”I udarbejdelsen af spareforslagene er lagt vægt på i så høj grad som muligt at friholde opgaver, som direkte berører børnene, for besparelser.” er det altså ikke gældende for vores børn, som vel at mærke stadig er små og har brug for retning. De bliver i stedet berørt så direkte, som det overhovedet kan blive, når I vil tage deres elskede naturbørnehave fra dem og dermed sætte deres trivsel, sociale relationer og venskaber, stabilitet og fremtid overstyr. Vi håber derfor meget at I, kære politikere, med dette in mente vil tage jeres forslag op til alvorlig genovervejelse.

Den delvise lukning af Naturbørnehaven Ajstrup Gl. Skole og den minimale besparelse det vil medføre, kan på ingen måde forsvares over for hverken vores små grønne borgere i fremtidens Aarhus Kommune eller vores børn, som i så fald står overfor en kæmpe omvæltning, der forventeligt vil påvirke deres hverdag og trivsel negativt.

- På vegne af Forældreråd og forældre til børnene i Naturbørnehaven Ajstrup Gl. Skole
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Rikke Aakjær Vinter Steffensen

Indsendt

22/11/2022 11:30

Sagsnummer

HS1880897

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H522

Kontakt

Nicolas Madsen

 Mail: nicmad@aarhus.dk 

Telefonnummer: 25 62 28 78