Gå til hovedindhold

Høringssvar

Stop besparelser på børn og unge med handicap

Der lægges op til meget store nedskæringer på børn og ungeområdet. Dette kommer oveni, at området i en årrække er blevet økonomisk udhulet gennem bl.a. finansieringsbidrag og økonomimodeller, der er helt utilstrækkelige i forhold til den faktiske udvikling i antallet af borgere, der har brug for et socialt tilbud. Dette gælder ikke mindst på specialundervisningsområdet. Denne udvikling bør ikke få lov at fortsætte.
Århus Kommune er kendetegnet ved en af landets laveste skatteprocenter, og det giver sig også udslag i serviceniveauet for den kommunale velfærd. Enhedslistens socialpolitiske gruppe mener, at det er på høje tid, at Århus Kommune hæver skatten med 1%-point, hvis vi skal have rettet op på det dalende serviceniveau. Desværre er den mulighed nu forspildt for 2023, men det er vigtigt, at kommunen i det mindste gør sig klart, at skatten må stige i 2024.
Sparekataloget for MBU viser tydeligt, at budgetforligets pæne ord om så vidt muligt at undgå nedskæringer i kerneydelserne ikke lader sig realisere i praksis. Hovedparten af spareforslagene skærer netop ned i kerneydelserne.
Vi vil specielt fremhæve forringelserne for børn med handicap. Forslag 11 og 34 om forringelse af klassekvotienterne i specialklasser og på Langagerskolen mener vi bør tages af bordet. Der er jo netop tale om børn, der har ekstraordinært behov for et tilbud, hvor der er tid til det enkelte barn og hvor hverdagen er præget af tryghed.
Forslag 33 om besparelser på specialdagtilbud begrundes med, at Århus Kommune har en lidt højere standard på området end gennemsnittet. Hvis det er korrekt, burde Århus Kommune være stolt af sin indsats, og ikke forringe den.
Vi vil også advare mod forslag 15 om besparelser på kørselsordningen. Denne besparelse vil også ramme børn med handicap. Hvis man vil spare på kørsel, vil det være en god ide at ophøre med busningen af børn med anden etnisk baggrund end dansk. Det er for længst dokumenteret, at denne busning ikke gavner børnene hverken fagligt eller socialt.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Poul Krogsgård

Indsendt

22/11/2022 12:52

Sagsnummer

HS2343010

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H522

Kontakt

Nicolas Madsen

 Mail: nicmad@aarhus.dk 

Telefonnummer: 25 62 28 78