Gå til hovedindhold

Høringssvar

Sparekatalog for Børn og Unge

Nej til besparelser på børn og unge-området, specialtilbud m.v.

Til Børn og Unge, byrådet, og Thomas Medom

Som familiefar til fire børn, samt værge for min psykisk handicappede nevø, er jeg dybt bekymret over de forslag, der fremgår af sparekataloget.
På DR DK
(https://www.dr.dk/nyheder/politik/kommunalvalg/din-stemmeseddel/kandidater/kommune/3278-thomas-medom-hansen)
bliver rådmand for Børn og Unge, Thomas Medom, som kandidat til valget spurgt:
Hvad er din vision for din kommune?
"Vi skal have mere ro på i Aarhus. Børn bruger mange timer i vuggestuer, børnehaver og skoler. Det er alfa og omega for børnenes trivsel og udvikling, at der er nok veluddannede medarbejdere, færre børn i klasserne og bedre indeklima. Hjemløsheden skal afskaffes. Og ældre, socialt udsatte, psykisk sårbare og borgere med handicap skal have den hjælp, de har behov for."
Og i artiklen bliver der fremført dine Mærkesager, hvoraf de to første er:
• 1
Flere uddannede pædagoger i daginstitutionerne, og et loft på max. 24 elever i folkeskolens klasser: Børn bruger mange timer i vuggestuer, børnehaver og skoler. Det er alfa og omega for børnenes trivsel og udvikling at de mødes af flere veluddannede medarbejdere. Der er for mange børn i skoleklasserne, mange skoler er slidte, og skoledagen er for lang. I SF ønsker vi en kortere skoledag, flere penge til bedre indeklima og et loft på max. 24 børn i hver klasse.
• 2
Vi skal ansætte flere velfærdsmedarbejdere til vores ældre, børn, socialt udsatte og mennesker med handicap.: Kun to kommuner bruger færre penge på velfærd end Aarhus. Det er ikke godt nok! SF vil løfte vores velfærd ved at hæve en af landets laveste kommuneskatter med 0,3 pct. Der skal ansættes flere sygeplejersker og SOSU’er, så de ældre kender dem, der kommer hos dem, og der bliver mere tid til faglighed og nærvær. Socialt udsatte, psykisk sårbare og borgere med handicap skal opleve at der er mere tid.

Din vision og dine mærkesager står i modsætning til de besparelsesforslag, som du fremlægger i besparelseskataloget. Det harmonerer ikke. Især ikke, når jeg som borger ser, hvordan der ødsles millioner væk, fx i forbindelse med Letbanen, og det over mange år, og oven i købet med en forringelse af den offentlige trafik til følge.
Vores børn og unge kommer nu til at betale prisen for voksne politikeres dårlige beslutninger og fejl. Og selvfølgelig også de med arbejdere, der presses yderligere, med endnu flere omkostningsfyldte langtidssygemeldinger til følge.
Der må være andre områder, hvor der kan spares, end på børn, unge-området. Så et nej til alle 54 besparelsesforslag.

En bekymret borger og familiefar
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Gunnar Petersen

Indsendt

22/11/2022 14:10

Sagsnummer

HS0900732

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H522

Kontakt

Nicolas Madsen

 Mail: nicmad@aarhus.dk 

Telefonnummer: 25 62 28 78