Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar til sparekatalog vedr. Børn og Unge

Høringssvar fra A. Enggaard A/S – ”Spareforslag fra Børn og Unge 2023-26"
A. Enggaard A/S har følgende kommentarer til sparekataloget for Børn og Unge.
Forslag 26 – Analyse af ledelsesstrukturen for UngiAarhus
Der er i sparekataloget lagt op til en besparelse på 12 mio. kr. på ledelse i UngIAarhus. Dette kommer ovenpå den nylige reduktion af antallet af fritidsledere fra 27 til 20 plus de øvrige nylige reduktioner, der reducerer ledelseskraften i det mest agile ben i Børn og Unge – fritidspædagogikken.
A. Enggaard A/S er den største enkeltstående investor i Gellerup med byggerier i pipeline for mere end fire mia. kr. Når vi tør gå ind i et udsat boligområde med en satsning af dette omfang, skyldes det bl.a. vores tillid til, at kommune, boligforening, politi og øvrige aktører prioriterer det kriminalpræventive arbejde, som er helt nødvendigt for at skabe den forandring i Gellerup, som alle parter ønsker og forventer.
Vi ved, hvor presset det kriminalpræventive område er, og hvor mange ressourcer det kræver fra især UngIAarhus at holde de spirende bandegrupperinger i området i skak. Vi værdsætter dette arbejde meget og følger det nøje fra sidelinjen.
Det kriminalpræventive arbejde er fra Aarhus Kommunes side forankret i UngIAarhus. Den absolut største værdi blive skabt i den tætte koordination mellem de forskellige aktører, hvor ledelsen i UngIAarhus spiller en helt central rolle. En reduktion i ledelseskapaciteten i UngIAarhus Vest vil – uanset på hvilket niveau, det kommer til at ske – betyde en reduktion i den tid, som ledelsen har til at koordinere på tværs og handle agilt, når det er behov.
Når sparekataloget foreslår så voldsom en reduktion af det kriminalpræventive arbejde, begynder vi at tvivle på Aarhus Kommunes udtalte intention om at Gellerup skal lykkes. Dette er kontraproduktivt i forhold til de målsætninger, vi alle arbejder ud fra for at få bydelen løftet fra udsat boligområde til attraktiv bydel.
Vi vil stærkt opfordre til, at man tænker sig godt om, inden man begynder at skære i en helt nødvendig og i forvejen presset ressource, da det vil modarbejde alle intentioner i strategien for Gellerup som bydel.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Henning Winther

Indsendt

22/11/2022 15:37

Sagsnummer

HS0810536

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H522

Kontakt

Nicolas Madsen

 Mail: nicmad@aarhus.dk 

Telefonnummer: 25 62 28 78