Gå til hovedindhold

Høringssvar

Sparekatalog for Børn og Unge

Høringssvar vedr. spareforslag 2023-2026

UngiAarhus Nord – Bestyrelsen
Høringssvar vedr. spareforslag 2023-2026

1. Generelt
Bestyrelsen ser med stor bekymring på de fremlagte forslag til besparelser. De indeholder en betydelig risiko for at kortslutte de fremsynede processer der lige nu pågår med implementeringen af den fritidspædagogiske vision. Ligeledes frygter vi en alvorlig svækkelse af kontinuiteten i den overordnede indsats mod mistrivsel, jf. Analysen af bredere børnefællesskaber.

2. Analyse af ledelsesstrukturen for UngiAarhus
En besparelse på 12 millioner betyder at ledelseskraften reduceres med omkring en tredjedel. Ud over den umiddelbare betydning for berørte medarbejdere vil det uundgåeligt påvirke de unges oplevelse og udbytte af UngiAarhus. Besparelsen hviler på en analyse der endnu ikke er afsluttet hvilket umuliggør et overblik over konsekvenserne. Bestyrelsen mener at en eventuel besparelse på ledelse bør afvente analysens endelige resultat.

3. Reduktion af serviceniveau i UngiAarhus som følge af ny tildelingsmodel
Som angivet i teksten til forslaget skal det ses i sammenhæng med analysen af ledelsesstrukturen og dermed de ukendte konsekvenser af denne. Derfor bør denne besparelse ligeledes afvente det endelige resultat af analysen.

4. Ændring af andelen af uddannet personale ved vidtgående støtteressourcer i klub
Forslaget indeholder en åbenlys risiko for en selvforstærkende effekt. En stigende andel af uuddannede som følge af rekrutteringsudfordringer kan i kombination med besparelsen udhule lønbudgettet så der ikke længere vil være økonomi til at opretholde den ønskede andel på 90% med en pædagogfaglig uddannelse.

5. Lukning af fem pædagogisk ledede legepladser
Udendørsaktivitet og kendskab til naturen er en afgørende del af et sundt børne- og ungdomsliv. I en tid hvor vi tydeligt ser menneskets afhængighed af en natur i balance bør det ikke være et oplagt sted at spare. Bestyrelsen undrer sig over at der anlægges en legeplads på Aarhus Ø mens byggeriet af en skole samme sted er indstillet på grund af manglende elevgrundlag.

6. Reduktion i Ungdomsskolen
Ungdomsskolen er helt afgørende for det samlede virke i UngiAarhus. Ungdomsskolen understøtter individet og det bydækkende fællesskab på samme tid. Med opsøgende arbejde og håndholdte indsatser sikres individet den tryghed og styrke der er nødvendig for at kunne indgå i fællesskaber. Med det fremlagte forslag vil Ungdomsskolen stå tilbage i en amputeret form, hvor unge risikerer at miste troen på fællesskabet, hvilket ikke er ønskeligt i en tid med stigende mistrivsel.

7. Forhøjelse af kontingent for klubber
Kontingentet er ikke en uvæsentlig faktor i forhold til klubmedlemskab, ikke mindst for de ældste unge. Når det samtidig foreslås at afvikle FO-Klubberne med en specifik forventning om medlemstilgang hos UngiAarhus er det ikke en kontingentforhøjelse der er brug for.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Thomas Stubbe Teglbjærg

Indsendt

22/11/2022 20:01

Sagsnummer

HS2551631

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H522

Kontakt

Nicolas Madsen

 Mail: nicmad@aarhus.dk 

Telefonnummer: 25 62 28 78