Gå til hovedindhold

Høringssvar

Sparekatalog for Børn og Unge

Høringssvar vedr. Sparekatalog for Børn og Unge fra Århus Ungdommens Fællesråd

Århus Ungdommens Fællesråd (ÅUF) takker for muligheden for at indsende høringssvar til Sparekataloget for Børn og Unge. ÅUF er som fællesrepræsentant for 120 samfundsengagerende børne- og ungdomsforeninger optaget af at skabe de bedst mulige vilkår og rammer for et aktivt forenings- og fritidsliv for børn og unge. Det er vi, fordi vi ønsker, at børn og unge har de bedste forudsætninger for at trives i Aarhus.

Vi er derfor bekymrede over, at der skal spares mange millioner på børne- og ungeområdet i 2023-2026. Vi mener, at der er fare for, at besparelserne vil påvirke børn og unges trivsel negativt.

Set fra vores foreningsperspektiv er vi særligt bekymrede over de besparelser, som mindsker muligheden for at samarbejde på tværs af skole, klub, sfo og eksterne aktører som netop foreninger eller kulturinstitutioner. Vi har en ambition om at få flere ’foreningsuvante’ børn og unge med i foreningernes fællesskab, fordi det skaber øget trivsel og demokratisk dannelse. For at dette kan lykkes er der behov for samarbejde mellem alle de aktører, der spiller vigtige roller i børn og unges liv – herunder skole, klub og SFO, hvor børn og unge tilbringer en stor del af deres tid.

ÅUF opfodrer til, at borgerinddragelsen fortsættes i arbejdet med sparekataloget. Som repræsentant for børne- og ungdomsforeningerne i kommunen vil vi gerne fortsat bidrage med dette perspektiv i det videre arbejde.

På vegne af Århus Ungdommens Fællesråds Styrelse

Nina Hansen
Formand
og
Sara Springborg
Sekretariatsleder
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Sara Springborg

Indsendt

22/11/2022 21:03

Sagsnummer

HS0193404

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H522

Kontakt

Nicolas Madsen

 Mail: nicmad@aarhus.dk 

Telefonnummer: 25 62 28 78