Gå til hovedindhold

Høringssvar

Bevar Naturbørnehaven Ajstrup Gl. Skole og andre naturtilbud – støt op om ”et grønnere Aarhus”

Med politiske ambitioner om ”et grønnere Aarhus”, giver det absolut ingen mening, at lukke og nedskalere de naturtilbud der findes til børn og unge i Aarhus kommune. Skovbørnehaverne ligger kimen til, at vores børn (fremtidige medborgere) værdsætter naturen, får lyst til at værne om den og viden om hvordan. At Aarhus Kommune har naturtilbud til børn og unge, fx skovbørnehaver og natursamarbejdet Sølyst, gør byen attraktiv at bo i for børnefamilier, hvorfor det kan forventes at flere vil flytte ud af byen, såfremt disse tilbud lukkes. Ergo mister man skattekroner og medborgere, som værdsætter og værner om de grønne visioner for Aarhus.
Fremfor at lukke skovbørnehaver, burde man promovere dem i højere grad og gøre dem til et ekstra synligt tilbud for børnefamilier i Aarhus kommune. Aktuelt er skovbørnehaver et næsten usynligt tilbud, som man skal have bekendte, der benytter sig af, for at vide at de eksisterer. Skovbørnehaver burde fremgå tydeligt på hjemmesiden for valg af dagtilbud i Aarhus Kommune. Foruden læren om naturen, er der nemlig god dokumentation for at børn udvikler sig bedre motorisk, har færre sygedage og er bedre til at koncentrere sig om langvarige legeforløb sammenlignet med indendørs pasningstilbud. Alt sammen noget der bidrager positivt til børnenes trivsel og skaber robuste børn med tro på sig selv.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Mia Fogh Wang

Indsendt

22/11/2022 21:15

Sagsnummer

HS6554231

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H522

Kontakt

Nicolas Madsen

 Mail: nicmad@aarhus.dk 

Telefonnummer: 25 62 28 78