Gå til hovedindhold

Høringssvar

BEVAR NATURBØRNEHAVEN GL. AJSTRUP – MED AARHUS BØRN

BEVAR NATURBØRNEHAVEN GL. AJSTRUP – MED AARHUS BØRN
- et opråb om at bevare Naturbørnehaven gl. Ajstrup med optag af børn fra Aarhus, mødestedet.

I den nye styrkede pædagogiske læreplan, som er politisk vedtaget, og som det fantastiske personale i Naturbørnehaven Gl. Ajstrup også arbejder ud fra som fælles værdigrundlag, pointeres det bl.a., at det pædagogiske personale skal sikre kvalitet i dagtilbud. De skal sikre differentierede læringsmiljøer og have fokus på læring over hele dagen.

Vi har som forældre til et ”Aarhus barn” været med på legedage i børnehaven i Ajstrup, hvor vi blev blæst bagover af gode indtryk, HØJ faglighed, nærvær, omsorg, højt humør og ikke mindst et pædagogisk personale der i den grad brænder for sit arbejde. Vi får hver dag en træt, glad, naturnysgerrig og beskidt pige hjem, der har været med til at lave bål i snevejr, lavet flotte naturbilleder, været på insektjagt, brugt kroppen både fysisk og mentalt osv.
Alt sammen noget, hvori kvaliteten i børnehaven og i det pædagogiske arbejde tydeliggøres. Ikke blot tydeliggøres, men også sætter sine dybe spor i vores datter – og i de øvrige børn i børnehaven. Det pædagogiske personale i Naturbørnehaven Ajstrup er eksperter i at igangsætte aktiviteter, der bidrager til børnenes udvikling, trivsel, læring og ikke mindst dannelse. At være barn i Naturbørnehaven Ajstrup bidrager til dannelsen af det hele menneske, og øger børnenes interesse for naturen. Det kan vi mærke på vores datter!

Med spareplanens forslag om at lukke ned for optaget af Aarhus-børn til Ajstrup, og blot fortsætte børnehaven som et lokalt tilbud, kan der undres over, hvorvidt der er et politisk fokus på at sikre kvalitet i dagtilbud - herunder kvalitet i udvalget af institutioner i dagtilbud her på Frederiksbjerg/Langenæs området. At lukke ned for at Aarhus børn kan transporteres til Naturbørnehaven Gl. Ajstrup vil være at mindske kvaliteten af udbuddet af børnehaver i midtbyen, hvilket er stærkt foruroligende. Det er klart at et sådan forslag vækker tankerne, om vi som børnefamilie skal blive i byen, eller i stedet flytte ud af byen, til en mindre by eller muligvis anden kommune. Skal kvaliteten i dagtilbud sikres, skal i som politikkere også være villige til at bevare tilbud, hvori kvaliteten er HØJ, hvilket er tilfældet i Naturbørnehaven gl. Ajstrup – og sikre at vores børn i Aarhus også får glæde af et sådan tilbud. At fratage vores børn denne mulighed, fratager i deres mulighed for et kvalitetssikret naturtilbud i midtbyen.

Vores klare appel er derfor: BEVAR NATURBØRNEHAVEN GL. AJSTRUP, MED OPTAG AF AARHUSBØRN FRA MØDESTEDET I AARHUS.

Alt andet vil være en klar forringelse af kvaliteten i udbuddet af tilbud her i området.

I stedet kunne det overvejes, om der som led i spareplanen kunne foreslås, at der kommer en forældrebetaling på bussen til Naturbørnehaver, en reducering af åbningstiden (som allerede foreslået i sparekataloget), om fordelingen af børn skulle hedde 60 Aarhus børn og 40 Beder-Malling børn (i stedet for 80-20 ordningen pt.), samt yderligere inddragelse af forældrene til at vedligeholde børnehaven.

Med håb om at vores datter fortsat kan gå i Naturbørnehaven gl. Ajstrup med opsamling på mødestedet i Aarhus – og det samme for vores yngste datter, som også er skrevet op hertil.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Camilla Blauert

Indsendt

22/11/2022 21:39

Sagsnummer

HS6637342

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H522

Kontakt

Nicolas Madsen

 Mail: nicmad@aarhus.dk 

Telefonnummer: 25 62 28 78