Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar fra Skolebestyrelsen Elsted Skole

Skolebestyrelsen og SFO-forældrerådet på Elsted Skole kvitterer hermed for muligheden for at fremsende høringssvar på det udsendte forslag til sparekatalog for børn- og ungeområdet 2023.

Vi noterer os med bekymring at der igen er lagt op til en stor besparelse på området, som vil medføre forringelser på en lang række områder indenfor både skole og SFO-delen.

I forslaget til sparekataloget er det tydeligt, at der i vid udstrækning på skoleområdet er søgt at undgå besparelser på de direkte elevrelaterede aktiviteter, men vi er bekymrede for at besparelsernes afledte effekter alligevel vil ramme eleverne.
Det drejer sig her om forslag nr. 16 – Ophør af frikøb af ressourcepersoner der understøtter digitale læreprocesser, og forslag nr. 17 – Lukning af Center for Læring. Aarhus Kommune har med indførelsen af Chromebooks som en fuldt integreret del af undervisningen gjort undervisningen digital. At man satsede stort på dette blev yderligere understreget ved at man har valgt at udvide antallet af frikøbte ressourcepersoner til en lærer pr. skole. At man nu foreslår et ophør af en ordning der både bidrager til understøttelsen af den enkelte skoles brug af chromebooks og sikrer en kvalitetsmæssig ensartethed på tværs af skolerne er derfor aldeles uforståelig. Opgaven med udbredelsen af teknologiforståelsen på de enkelte skoler overlades herved fuldt til skolens lærere, og der kan være stor forskel på såvel kompetencer som interesse på dette område.
I relation hermed vil man med forslag nr. 17 lukke CfL, som understøtter de digitale læringsmidler, og lærerne overlades derved yderligere til dem selv.

Endelig foreslås besparelser på en række konkrete aktiviteter og events, som bidrager til at gøre undervisningen mere varieret og eleverne interesserede i særligt de naturvidenskabelige fag. På Elsted Skole har vi set eleverne gå aktivt ind i de kreative processer omkring Lego League, og har set en tydelig øget interesse for de fag, der relaterer sig hertil.

Fra SFO-forældrerådet bemærkes det med glæde at man ikke søger at skære overordnet i pædagogtimer, men bemærker at reduktionen i ledelsestimer (forslag nr. 25) med alt sandsynlighed vil betyde at opgaver bevæger sig fra ledelseslaget ned på “gulvet”, og dermed effektivt får samme konsekvens som besparelser i pædagogtimer. Forældrerådet bemærker endvidere også at rådet er afhængige af ledelseslaget til at forstå og, i mange tilfælde, effektuere ønskede forbedringer. Besparelser her vil derfor få konsekvenser for forældreinddragelsen, hvis der ikke samtidig fjernes opgaver fra ledelsen.

Vi anerkender at opgaven med at finde fortsatte besparelser på et i forvejen meget trængt område er vanskelig, men håber at Byrådet vil genoverveje både den overordnede besparelsesramme samt de konkrete forslag.

Med venlig hilsen
Skolebestyrelsen og SFO-forældrerådet på Elsted Skole
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Kasper Skovgaard

Indsendt

22/11/2022 21:47

Sagsnummer

HS9048685

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H522

Kontakt

Nicolas Madsen

 Mail: nicmad@aarhus.dk 

Telefonnummer: 25 62 28 78