Gå til hovedindhold

Høringssvar

Pas på vores sårbare børn

Som forælder til et børnehavebarn i Børnehaven Thorshavnsgade er de varslede besparelser på specialområdet i Børn & Unge meget bekymrende, da der i sparekataloget lægges op til at skære kraftigt i et område, hvor børn, der er henvist under §32, med stor succes integreres i en mindre børnehave med neurotypiske børn.
Det bør ikke være børn tilhørende specialområdet, der i Århus Kommune betaler prisen for de nødvendige minimumsnormeringer i dagtilbudsområdet. Særligt ikke når der er tale om en besparelse, der kan vise sig at blive dyrere på sigt, eftersom størstedelen af børnene, der i dag er visiteret efter §32, indgår i inklusionsklasser, og ikke bliver elever på specialskoler. Endelig gavner inklusionen også de neurotypiske børn, da de lærer at tage hensyn til, rumme og indgå venskaber med børn, der har fysiske eller psykiske handicaps. Personalet i børnehaven formår at inkludere børn med særlige behov efter det enkelte barns ressourcer og kompetencer på fineste vis, og frem for at skære i området bør det fremhæves som et særligt vellykket eksempel.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Kasper Sohn

Indsendt

22/11/2022 22:32

Sagsnummer

HS4387139

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H522

Kontakt

Nicolas Madsen

 Mail: nicmad@aarhus.dk 

Telefonnummer: 25 62 28 78