Gå til hovedindhold

Høringssvar

Sparekatalog for Børn og Unge

Besparelse af samarbejde mellem Teater Filuren og byens skoler

Ubegribelig besparelse fjerner Teater Filuren I Skolen.

Bestyrelsen for Teater Filuren har med forfærdelse erfaret, at Aarhus Kommune, - som netop har annonceret friholdelse af børns aktivitet i sparekataloget – alligevel planlægger at fratage Filuren et tilskud på 200.000 kr. Konsekvensen vil være, at Filuren ikke kan fortsætte sit samarbejde med partnerskoler og ikke udbyde forløb gennem ULF i Aarhus.
“Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle” Folkeskolelovens § 1, stk. 2

Filuren I skolen er en yderst specialiseret sparringspartner og inspirator for skoler, lærere, klassepædagoger, AKT og PPR-medarbejdere. Filuren I Skolen står på gulvet i klasseværelset og er med de udbudte forløb med til fremme bådes social og faglig trivsel. På baggrund af mere end 25-års erfaring og fundering i praksisviden er Filuren I skolen en af kommunens vigtige og agile samarbejdspartnere ind i skolereformen, hvori det pålægges kommunerne at understøtte, økonomisk, udefrakommende forløb - i netop den åbne skole. Alle Filurens teaterpædagogiske forløb understøtter på den måde folkeskolens kerneopgave: Børn og unges læring og trivsel - dette gælder også i modtage- og specialklasser.
Gennemføres spareforslaget, vil det så at sige annullere den kæmpe indsats Filuren I Skolen gennem 25 år har ydet for at oparbejde væsentlige kompetencer indenfor teaterpædagogiske aktiviteter for modtageklasser og specialklasser. Viden, praktik og kompetencer på disse kerneområder, - som endda er oparbejdet for eksterne projektmidler, - vil gå tabt.

Spareplanen er uforståelig for teatrets bestyrelse, som er enig med teaterleder Ditte Felding, når hun kalder det "fuldstændig absurd", for som Lone Hertz skriver i kronik i Politiken (21/11-2022) ”Teatret er den sociale kunstart. Det er fællesskabets kunstart. I teatrets verden er alle totalt afhængige af hinanden”

At finde besparelser på samarbejdet mellem skoler og kulturinstitutioner i en tid, hvor kunsten i alle sammenhænge fremhæves som modsvar på børn og unges trivsel, giver ikke mening. Vi må også understrege, at Filurens økonomi i forvejen er presset, og der derfor ikke findes mulighed for erstatte en eventuel besparelse indenfor Filurens budget.

Bestyrelsen opfordrer kraftigt kommunen til at tage denne besparelse af bordet.

Med venlig hilsen

Palle Kjeldgaard (Formand)
Janicke Branth (Næstformand)
Rune Thyboe Vejersø
Lotte Friis Böing,
Carla Tønder Jessing
Ida M. Szatkowski (medarbejder repræsentant)
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

janicke branth

Indsendt

22/11/2022 22:56

Sagsnummer

HS9591757

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H522

Kontakt

Nicolas Madsen

 Mail: nicmad@aarhus.dk 

Telefonnummer: 25 62 28 78