Gå til hovedindhold

Høringssvar

Spareforslag 17 og 21

Kære politikere,
Vi skal alle spare, men de mange besparelser på skole og SFO-området forringer skolelivet for eleverne i Aarhus Kommune.

I sparekataloget på Børn og Unge-området nævnes en lang række besparelser. De mange kan få store konsekvenser for folkeskolen og gøre skolelivet for de mange aarhusianske skolebørn fattigere.

I forhold til spareforslag 17

Lukningen af Center for læring vil uden tvivl påvirke undervisningen på skolerne i Aarhus. CFLs samling af materialer er opbygget gennem mange år. CFL besidder en bred og stor viden, som bruges både af de lokale læringscentre og af den enkelte lærer. CFL er med til at inspirere og sparre i planlægningen af undervisningen for den enkelte lærer. Derudover fungerer CFL som et vigtigt led i distribuering af undervisningsmaterialer fra byens skoletjenester og andre udbydere af undervisningsforløb til grundskolen. For vores vedkommende betyder denne distribuering utrolig meget for driften af Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus Kommune (SKS). Distribueringen via CFL er hurtig, fleksibel og driftsikker. Rundt regnet afleverer CFL 2000 årsplaner og 500 pakker med undervisningsprojekter for SKS på de århusianske skoler. Lukning af CFL vil give SKS store udgifter til udsendelse af materialer, give en markant forringelse af SKSs serviceniveau til skolerne, lærerne og eleverne og give medarbejderne mindre tid til at udvikle projekter, fordi distribuering af materialer er tidskrævende.

I forhold til spareforslag 21

Mange lærere henter inspiration og samarbejder med forskellige kulturinstitutioner i Aarhus: Den Gamle By, Naturhistorisk Museum, Aarhus Teater, Aarhus Billed- og Medieskole, Aarhus Symfoniorkester og Sangkraft Aarhus. Spareforslagene vil tage en stor del af glæden fra den daglige undervisning. Endvidere vil besparelserne give skolerne mindre kontakt med det omliggende samfund, og dermed vil elevernes skoledag blive mindre inspirerende og varierende end hidtil.

Med venlig hilsen

Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus Kommune
Henriette Kunstmann Klausen og Mette Maria Kristensen
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus Kommune

Indsendt

23/11/2022 08:31

Sagsnummer

HS9678170

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H522

Kontakt

Nicolas Madsen

 Mail: nicmad@aarhus.dk 

Telefonnummer: 25 62 28 78