Gå til hovedindhold

Høringssvar

vedr: lukning af Natursamarbejdet og fusion af daginstitutioner

Vedr. lukning af Natursamarbejdet:
I bestyrelsen i Vestergård dagtilbud stiller vi os stærkt kritiske over for lukningen af Natursamarbejdet. Ved at lukke Natursamarbejdet lukker man et lokalt lærings- og frirum for byens børn og unge. Natursamarbejdet bliver brugt af både institutioner og private familier, og er et tiltrængt åndehul med plads og mulighed for fordybelse i naturen. Natursamarbejdet er er en vigtig kilde til læring som ellers er svært tilgængelig i byen. I en tid med så stort fokus på natur, miljø og bæredygtighed er det modstridende at lukke initiativer som netop har dette som fokus. I sidste ende vil lukningen af Natursamarbejdet gå ud over børn og unges trivsel.


Vedr. fusion af institutioner:
En sammenlægning af to institutioner kræver mange ressourcer fra personalet over en længere periode. Ressourcer som kunne have været brugt på pædagogiske initiativer og varetagelse af kerneopgaver. Dette vil gå ud over børnenes trivsel og læring i en periode. Selvom det kun er periodevis, risikerer man at skulle bruge flere ressourcer på genoprettelse senere hen. En sammenlægningsproces vil også bebyrde både klyngeledere og de pædagogiske ledere i en periode. Selvom man med sammenlægningen vil undgå at lægge flere arbejdsopgaver til de pædagogiske ledere, har erfaringen vist, at det modsatte er tilfældet. Den relativt lille besparelse der ville være ved en sammenlægning, kan ende ud i at koste flere penge.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Ida klint Sørensen

Indsendt

23/11/2022 11:39

Sagsnummer

HS9541897

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H522

Kontakt

Nicolas Madsen

 Mail: nicmad@aarhus.dk 

Telefonnummer: 25 62 28 78