Gå til hovedindhold

Høringssvar

Sparekatalog for Børn og Unge

Høringssvar til spareforslag fra Børn og unge vedr. fusion af dagtilbud til budget 2023-2026 – fusion af Skovvangen og Trøjborg.

Forældregruppen i dagtilbuddet Trøjborg er af den grundlæggende opfattelse, at en fusion af Trøjborg med Skovvangen er yderst uhensigtsmæssigt. Trods det i udgangspunktet syner af en administrativ omlægning med nedlægning af en lederstilling, vil den afledte effekt uvægerligt medføre negative konsekvenser for kerneopgaven i dagtilbuddet: Den pædagogisk kompetente pasning af områdets børn.
Når man holder besparelsesforslaget op imod Aarhus Kommunes forståelsesramme ”Aarhus Kompasset” , klinger det hult, at Byrådet med den ene hånd har et sigte om at skabe øget værdi for byens borgere, men samtidig med den anden hånd tapper værdi og tryghed for byens børn med et besparelsesforslag som dette. For hvilken værdi for byens borgere har en samling af to, i øvrigt hver for sig velfungerende, dagtilbud egentligt? En dagtilbudsleder er lige så meget en essentiel del af løsningen af kerneopgaven som den enkelte pædagog i børnehaverne og vuggestuerne. Skæres der på dagtilbudsledelsen, siver en andel af funktionsopgaverne naturligt ud til de enkelte pædagogiske ledere som derved får mindre tid til den pædagogiske understøttelse af den enkelte enhed, hvilket i sidste ende går udover den samlede kvalitet af kerneydelsen: Den pædagogiske kompetente pasning af områdets børn – ja udtrykt knapt så værdimæssigt, antallet af REELLE pædagogiske timer til hvert enkelt barn. Hvis der absolut skal spares administrativt på Børn og ungeområdet, skulle man måske i stedet kigge ind i selve forvaltningen og se om ikke der findes nogle funktioner eller tiltag til en værdi af 470.000 kr. årligt, som generer noget mindre værdi for borgerne end en dagtilbudsleder – jf. Aarhus Kompasset.

Konkrete anker mod spareforslaget:
Nedenfor er oplistet i punktform de konkrete årsager til at besparelsesforslaget om fusionering af dagtilbuddene Skovvangen og Trøjborg bør forkastes.
- Pædagogtimer: Hvis en dagtilbudsleder kommer længere væk fra de enkelte institutioner – hvilket vil ske hvis man får fordoblet antallet af enheder under sig – vil nogle af de opgaver dagtilbudslederen i dag har eller er en del af, skulle løses af de enkelte pædagogiske ledere. Herved skal de pædagogiske ledere bruge en større andel af deres tid til administrative opgaver, hvorved de har mindre tid til det pædagogiske arbejde – herunder også at være en del pasningen af den givne institutions børn -bl.a. ved fravær af det faste pædagogiske personale. Det betyder, at de timer børnene tilbringer med uddannede pædagoger kumulativt mindskes. Det går med andre ord ud over børnene.

- Trivsel: Hvis en pædagogisk leder skal bruge mere tid på andet end pædagogisk arbejde i institutionen, kan det få konsekvenser for det pædagogiske arbejde der pågår. Dette er en stressfaktor for den enkelte institution (og for den pædagogiske leder), som vil få konsekvenser for trivslen og den sociale kapital. Hvis trivslen i den enkelte institution falder, er der risiko for, at særligt de ressourcestærke familier tager deres børn ud og skifter til en anden institution eller finder alternative pasningsmuligheder. Dette kan gøre noget ved sammensætningen og mangfoldigheden i den enkelte institution.

- Rekruttering: På et arbejdsmarked som det pædagogiske, hvor der i forvejen er store udfordringer i at finde kompetent uddannet pædagogisk personale, er det meget uhensigtsmæssigt for den enkelte institution hvis der er udfordringer med trivslen og den sociale kapital. Dette vil dels komme til udtryk ved stor medarbejderomsætning og generelt en vanskelighed ved at få rekrutteret personale (særligt hvis det rygtes at der er udfordringer med trivslen). Dette skal tillige ses i lyset af, at det forventeligt bliver endnu vanskeligere de kommende år at rekruttere nok uddannet personale. Igen – det kommer til at gå ud over børnene.

- Det lokale: Hvis dagtilbuddet bliver dobbelt så stort både geografisk og ift. antallet af enheder, vil det få konsekvenser for den lokale forankring der i dag er i Trøjborg dagtilbud. 1: Dagtilbudslederen vil ikke have mulighed for samme nærvær med tilbuddets børn og forældre som tilfældet i dag og vil i høj grad bare blive ”endnu” en administrativ leder ”fra” kommunen. 2: Dagene med fællepasning vil blive langt mindre trygt for de enkelte børn og familier, da de institutioner der vil skulle varetage den konkrete funktion kan ligge langt væk fra det område som børnene er vand til – herunder er sandsynligheden for at der indgår personale fra ens hjeminstitution langt mindre end tilfældet i dag. 3: Når dagtilbuddet bliver større, bliver det interpersonelle kendskab mellem personalerne fra de enkelte afdelingerne mindre – hvilket gør det nære samarbejde vanskeligere.

Med venlig hilsen

Forældregruppen i Trøjborg Dagtilbud v/Natalia Nymann Rasmussen forperson for bestyrelsen i Trøjborg dagtilbud
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Yasmin Kelly

Indsendt

23/11/2022 13:29

Sagsnummer

HS2044094

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H522

Kontakt

Nicolas Madsen

 Mail: nicmad@aarhus.dk 

Telefonnummer: 25 62 28 78