Gå til hovedindhold

Høringssvar

Sparekatalog for Børn og Unge

Bevar Center for Læring! Indspark fra Materialeudvalget.

Høringssvar fra Materialeudvalget ved Center for Læring

For det første….dumt sted at spare!

Center for Læring er ikke bare Aarhusskolernes store samling af analoge og digitale
materialer. Det er også en stor ressource af professionel ekspertise og vejledning af lærere og læringsvejledere. En ressource, der er meget vanskelig at undvære i vores daglige virke med eleverne.
Vi mener, at lukningen af Center for Læring samlet set vil føre til flere udgifter på skolerne. Disse øgede udgifter vil bestå af udgifter til indkøb af materialer samt øgede lønudgifter til læringsvejlederne.
I spareforslaget lægges op til, at vi vil kunne få den samme ydelse ved CFU, som vi får fra CFL.
Vi vil gerne uddybe, hvorfor vi ikke tror, at det er muligt.
Der står, at provenuet ved lukning er estimeret til 7.300.000 kr. Længere nede står der så, at nettoændringer i driftsudgifter ved lukning er 3.550.000 kr.
Dvs. at besparelsen kun er på det sidste beløb. Den reelle besparelse er på 3.550.000 kr. For dette beløb opgives en dynamisk bog- og materialesamling på 199.000 eksemplarer, der nu er til rådighed for Aarhusskolernes lærere og elever. Værdien af disse materialer er ca. 40.000.000 kr, og der er et årligt udlån på 220.000 stk. Et kæmpe dagligt aktiv for Aarhusskolernes elever, som dagligt læser og arbejder med materialer fra CFL.


For det andet….læringskonsulenternes vigtige arbejde til gavn for os og eleverne

Center for læring servicerer skoler og dagtilbud med vejledning, videndeling og valg af
relevante materialer til undervisningsbrug.
De ansatte på CFL arbejder til gavn for alle skoler og læringscentre, når de hver uge
orienterer sig i et væld af nyudgivelser af læremidler, kurser og tilbud i kommunen.
Med en lukning af CFL vil det store udbud af kurser, nyudgivelser, undervisningsmaterialer
og kulturelle tilbud blive et uoverskueligt arbejde for læringsvejlederne på den enkelte skole
at sortere i.
Vi ved, at alle tilbud har været igennem en kvalitetstest af læringskonsulenterne på CFL.
Betydningen af den koordinerende og samlende funktion, som CFL har og skal have, kan
ikke understreges nok.
CFL’s læringskonsulenter holder læringsvejlederne opdateret på
børne- og ungdomslitteraturen, digitale portaler og programmer, den nyeste forskning og meget mere.
De er bindeleddet mellem skolernes læringscentre, så vi på skolerne har fingeren på pulsen og får videndelt og udviklet os mest muligt.

Materialeudvalgets funktion

Forskningsprojektet READ viser, at hvis børn læser med deres forældre hver dag i 15 min.
forbedres deres læsning markant. Og for at få lyst til at læse, så kræver det, at der er mulighed for at låne bøger, som rammer hver enkelt elev for netop at støtte op omkring læseglæde og læsemotivation. Hver enkelt skole skal dermed have et opdateret udbud af gode bøger på deres PLC. Dette kræver et løbende indkøb.
Og det er her, at Materialeudvalget kommer ind i billedet.

Materialeudvalget består af 4 læringsvejledere og 2 læringskonsulenter, som læser og vurderer og anmelder nyudgivne bøger og dermed fungerer som et centralt sorteringsorgan, så læringsvejlederne på de enkelte skoler har en gennemarbejdet liste over relevante bøger med kommentarer og aldersangivelser til brug ved indkøb.

Ved lukning af denne funktion, vil vi gå fra en centraliseret, kompetent sorterings- og vurderingsfunktion til en decentral løsning, hvor hver enkelt læringsvejleder skal forsøge at navigere i et stort udbud af velegnet og ikke velegnet litteratur til børn og unge.

Mange skoler har gennem de sidste år skåret kraftigt i den tid, der er tildelt læringsvejlederne. Det vil derfor ikke være muligt for den enkelte læringsvejleder at lave et kvalificeret indkøb uden den forsortering Materialeudvalget foretager.

For det tredje…et uovertruffent netværk os læringsvejledere imellem

CFL koordinerer og faciliterer desuden også netværksmøder, som er et forum,
hvor vi som læringsvejledere udveksler erfaringer, diskuterer nye tendenser og bliver
opdateret på, hvad der er vigtigt at få videreformidlet tilbage til vores skoler og dermed vores
kolleger. Uden disse møder, den personlige kontakt med ligesindede og den fantastiske inspiration vi får fra vores dygtige læringskonsulenter hos CFL, vil vi være “lost”.


For det fjerde…VORES Center for Læring contra CFU

CFL er skolernes, og der lægges fra skolerne i Aarhus et beløb til side pr. elev, som trækkes inden skolen får budgettet i hånden. Dermed bidrager alle til den store bogsamling CFL har til udlån og til de services, som CFL udbyder.
CFU bliver nævnt som løsning, hvis CFL skal lukke. CFU Midtjylland dækker hele regionen, og det er svært at forestille sig, at der er materialer nok til Aarhus kommunes skoler også.
Alle de andre tilbud og services fra Center for Læring er også “gratis”.
Der er stor og nem tilgængelig indflydelse på, hvad pengene skal bruges til. Man kan fra lærerside fx ønske bestemte titler og kurser.
På CFU betaler skolen for kurserne, og der er ikke ønskelister.
Der er tillige en meget stram udlånspolitik på CFU, hvor der hurtigt udskrives rykkere og erstatningsbeløb på ikke-til-tiden afleverede materialer.
Det lyder vel egentlig okay, men i en travl verden på skolen med små elever og glemsomme unge, kan det hurtigt blive til mange erstatningspenge i løbet af et år. Findes bogen senere er der ikke tilbagebetaling.
CFL udskriver kun erstatningsbeløb en gang om året, så det giver læreren mere tid til at få afleveret.

At låne alle bøger på CFU vil dermed blive meget dyrt for skolerne, hvilket muligvis vil føre til restriktioner på lærernes lån og og dermed elevernes udvalg af materialer. Man kan frygte at det vil blive den digitale løsning, som vinder, og så har man tabt en lang række elever, som har svært ved alene at arbejde med denne form for læremidler, og som i forvejen sidder rigtig meget foran en skærm.


For det femte…læs vores konklusion og bevar vores Center for Læring

CFL er skolerne i Aarhus og lærernes tætte sparringspartner. Det er en institution “Tæt på”, som gennem læringsvejlederne på skolerne formidler viden om nyeste litteratur og læremidler.
Indkøb foretages dels i samarbejde med Materialeudvalget, som består af skiftende læringsvejledere fra skolerne. Derudover er der “Ønskelisten”, hvor lærerne kan skrive direkte til CFL om ønsker til indkøb.

Gennem årene har CFL vist stor forandringsparathed til de stadigt skiftende krav til undervisningen, så samlingen fra udelukkende at bestå af bøger, nu rummer diverse spil, gadgets, robotter, bevægelsesmaterialer med videre. Center for Læring laver kurser, men tager også ud på skolerne og laver oplæg for eleverne.

Døren er altid åben, og du kan som lærer booke tid til vejledning og planlægning af din undervisning. Flere skoler benytter sig af dette tilbud og holder pædagogiske årsplanlægningsdage, hvor lærerne får oplæg, introduktioner til nye læremidler og kan se, afprøve og booke materialerne i samlingen.

CFL er uvurderlig og medskabende til, at elever i Aarhus har adgang til et alsidigt, sobert og opdateret udvalg af læremidler. I disse tider hvor læseundersøgelser viser, at det brede udvalg, alsidighed og mulighed for selv at vælge, hvad du gerne vil læse, har indflydelse på elevernes læseudvikling og læselyst, er det svært at forestille sig næste skoleår uden CFL.

Bevar vores Center for Læring!
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Merete Thiel Lautrup

Indsendt

23/11/2022 13:43

Sagsnummer

HS9524750

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H522

Kontakt

Nicolas Madsen

 Mail: nicmad@aarhus.dk 

Telefonnummer: 25 62 28 78