Gå til hovedindhold

Høringssvar

Sparekatalog for Børn og Unge

Høringssvar – Dagtilbudsbestyrelsen - Hårup-Elev Dagtilbud

En dråbe i et glas vand. Sådan beskriver man ofte en meget lille del med meget lille betydning i den store sammenhæng. Det er en ganske god beskrivelse af forslaget om at lave en fusion mellem dagtilbud i Aarhus Kommune. Grundlæggende hedder det i materialet, at det primært handler om ændringer af organisatorisk karakter, der ikke rammer børnene, hvilket vi ikke anerkender, og et spareforslag, der for vores dagtilbud skal indbringe 450.000 kroner ud af et sparekrav på 72.000.000 kroner.

Det at lægge dagtilbudsafdelinger sammen med hinanden handler om meget mere end administrativt arbejde. Det handler dels om at sikre sammenhængskraft i dagtilbuddet, og det handler om at tage en del af det administrative arbejde væk fra de pædagoger, der gerne skulle have så meget tid så muligt med vores børn.

For os som forældre, så bærer forslaget tydeligt præg af, at man i MBU ikke har kigget på forholdene i vores dagtilbud. Vi har i dag i Hårup-Elev fem institutioner, der samarbejder med i alt fire skoler, og dermed vil et nyt sammenlagt dagtilbud have i alt fem skoler og ikke tre, som der står i forslaget. Vi er ikke klar over, hvordan den fejl er opstået, men noget kunne tyde på, at MBU har glemt, at MBU i 2016 flyttede en institution (Møllehuset) i Lystrup til Hårup-Elev dagtilbud, men hvor der stadig er børn, som skal gå på henholdsvis Elsted Skole eller Lystrup Skole. Det er vigtigt, fordi samarbejdet med skoler er afgørende for børnene, og det også noget af det, der bliver brugt mange kræfter på, og hvor en dagtilbuddet spiller en stor rolle. Det er noget af det administrative arbejde, der vil dryppe ned til den enkelte institution, som vil stjæle voksentid fra børnene ved en sammenlægning.

Udover skolesamarbejdet stjæler voksentid fra børnene, så er Hårup-Elev Dagtilbud i rivende udvikling med store udvidelser. I sommer åbnede Aarhus Kommunes største daginstitution (Løvstikken) med plads 192 børn i den nye bydel Nye, der på sigt skal rumme langt over 20.000 indbyggere. Det bør være særdeles vigtigt, at Aarhus Kommune gør alt, hvad der kan gøres for at sikre de bedste betingelser for den udvikling. Det handler både om at få den nye institution godt i gang, men også at sikre, at den skole, der skal bygges i Nye, som i første omgang skal rumme 800 elever alene i første etape, får stor lokalopbakning blandt dem, der skal bruge den. Når etape to af skolen skal føres ud i livet, så vil der komme endnu en institution med op mod 192 børn. Allerede i dag arbejder dagtilbuddet på tværs for at understøtte en positiv bæredygtig udvikling i og omkring Nye, men det koster kræfter – især fra dagtilbuddet og den nye institution.

Vi er grundlæggende bekymrede for, at byrådet ved at lægge dagtilbuddene sammen, så vil det i den grad påvirke netop dét samarbejde, der sikrer lokal forankring af planerne i børneperspektiv, og vi frygter, at fremtiden og udviklingen ikke kan få den opmærksomhed det kræves, når man vælger en sammenlægning af dagtilbud i vores område. Konkret handler det om at kunne tiltrække arbejdskraft til de nye institutioner, at få skabt en sammenhæng mellem institutionerne, få opbygget en god kultur, hvor der kan tages hensyn til børnenes udvikling, samt den enkelte pædagogiske leder har den opbakning, som er nødvendig for at kunne begynde på noget helt nyt. Alt sammen ting, der vil ramme vores børn.

Det er dog langt fra det eneste sted, hvor dagtilbuddet allerede i dag er i en rivende udvikling. I Hårup er Aarhus Kommune ligeledes i gang med at udvikle. Det er godt, men også her skal det gode børnetilbud prioriteres. Allerede nu er der planlagt en udvidelse af Hårup Børnegård, men er det nok på sigt? Det tror vi ikke på, hvis Aarhus Kommunes planer holder. Derfor bør kommunen også tage højde for, at der kan blive behov for endnu en udvidelse eller en helt ny institution på sigt.

Bundlinjen i det her er, at spareforslaget er et regnearksforslag, der måske på papiret kan virke oplagt, men hvis man når til bunds i det, så har du her et forslag, som bringer et dagtilbud i massiv forandring ud på mere gyngende grund, og hvor der entydigt vil blive lagt mere administration ud i den enkelte institution, hvor tiden vil blive brugt på mere papirarbejde og mindre på børnene.

Derfor bør byrådet droppe forslaget, som fylder så uendeligt lidt i det samlede spareforslag.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Louise Larse

Indsendt

23/11/2022 15:02

Sagsnummer

HS9622378

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H522

Kontakt

Nicolas Madsen

 Mail: nicmad@aarhus.dk 

Telefonnummer: 25 62 28 78