Gå til hovedindhold

Høringssvar

Lille spejl på væggen dér...

Måske har I svært ved at se jer selv i spejlet....

Høringssvar - med særligt henblik på
Spareforslag 21 – ophør af tilskud til konkrete samarbejder med bl.a. kulturinstitutioner

Som mor til fire børn har jeg på nærmeste hold oplevet, hvad det betyder for en skoleklasses sammenhold og trivsel at kunne drage i samlet trop med lærere og pædagoger ud i verden og opleve!
Særligt de ældste af min børn (coronanedlukninger har forpurret ret mange oplevelsesmulighed for de yngste) har sammen med deres klassekammerater og nysgerrige, opsøgende og engagerede lærere oplevet og dannet sig gennem møder med kunst, natur, oplevelser, musik, sang, dans – ca. alt det, der er nævnt i spareforslag nr. 21!
Hvor er de heldige – mine ældste børn! De nåede det!
Men hvad med alle de børn, der går i skole i de kommende år – og alle år derefter???

Et spareforslag som nr. 21 om ophør af konkrete samarbejde med bl.a. kulturinstitutioner er lidt som at lukke for skolernes muligheder for den gode ”Åbne Skole”. For målrettede og tilpassede samarbejder, hvor der tages højde for hvilken elevgruppe, klassetrin mv. kan ikke erstattes af ”der er stadig gratis adgang”-tilgangen, som spareforslagsteksten lægger op til.
Det er ikke raketvidenskab, at børn og unge har brug for at møde og opleve mennesker drevet af passion, viden og indsigt for at forstå hvor stor og mangfoldig verden er – og lige meget hvor engagerede lærere og pædagoger er, så kan de ikke være eksperter til eller i alt….
Det er så givtigt og så vigtigt for børns og unges dannelse og verdensforståelse, at de mødes af tilbud fra kulturinstitutioner, museer og andre typer af kunst- og kulturtilbud, der er tilpasset, målrettet og fokuseret på deres alderstrin, læringstrin, forståelsestrin.


Og så er det utroligt trist at læse, de faktuelle fejl i jeres beskrivelse af nogle af samarbejderne:
Eks: Aarhus Teaters Ej Blot til Lyst beskrives som ”Tilbuddet retter sig primært mod de fagprofessionelle og ikke i så høj grad direkte mod børnene.”
Men hvis man tager sig tid til at kigge på Aarhus Teaters hjemmeside, så står der: ”Projektet vil i sin samlede periode 2015-2023 have beskæftiget 16 skoler, ca. 215 lærere og 5.375 elever.”
Begge udsagn kan jo ikke være rigtige….

Eks: Dramacentrum (som slet ikke hedder Dramacentrum mere) beskrives således ”Tilskud til Filuren til dramacentrums aktiviteter, der går ud på dels at fungere som rådgiver og vejleder for skolerne i forbindelse med fx opsætning af stykker. (…) Der vil fortsat være mulighed for at tilbyde teateroplevelser for børn og unge i Aarhus – fx gennem statens teaterrefusionsordningen”
På Filurens hjemmeside skrives der bl.a.: ”I kan bestille ét af vores mange teater-/dansepædagogisk læringsforløb /Vi kan i fællesskab skræddersy et teaterforløb, der passer til netop din klasse/skole.”
Der er en falsk præmis at skrive, at statens refusionsordning fixer ophøret af dette samarbejde med Filuren. Teaterpædagogisk arbejde og professionelle teaterforestillinger (jf. statens teaterrefusionsordning) er ikke det samme – de supplerer hinanden fantastisk, men de kan ikke 1/1 erstatte hinanden.

Hvordan kan I være bekendt overfor børn og kulturinstitutioner at smide mange års erfaring og viden hos kulturaktørerne og skolerne på gulvet?!?! Hvor skal vores børn – og de næste generationer - blive dannet? Hvor skal de møde andre engagerede mennesker? Hvor skal de opleve og erfare verden, hvis det ikke skal være ude i verden sammen med kammerater og voksne, der har fokus på klassens/gruppens samlede læring og dannelse.

Det her spareforslag er så kortsigtigt, at det mest af alt virker dumt.
Og jeg tror ikke I er dumme… men jeg tror I har brug for at tænke jer om en gang til… For alt det I er ved at smide ud nu, det kan ikke samles op igen…og det er måske vær at have in mente...

Og jeg håber faktisk heller ikke, at I bruger tid på at se jer selv i spejlet – jeg håber, at I forsøger af alle midler og på alle måder at finde løsninger, så dette sparekatalogs værste scenarier kan undgås!

Venlig hilsen
Tanja Marcher
Forælder, cand.mag. i dramaturgi og Æstetik og Kultur.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Tanja Marcher Noe

Indsendt

23/11/2022 15:20

Sagsnummer

HS5559001

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H522

Kontakt

Nicolas Madsen

 Mail: nicmad@aarhus.dk 

Telefonnummer: 25 62 28 78