Gå til hovedindhold

Høringssvar

Sparekatalog for Børn og Unge

Bortfald af decentrale tilskud til privatskolers sfo

Med henvisning til punkt 5.51 - Børn og Unge vedr. "Bortfald af decentraliseret tilskud til privatskolers sfo", beskrevet i Århus Kommunes spareforslag 2023-2026 (side 24) ønsker gruppen af Frie Grundskoler i Århus at udtrykke en fælles bekymring.

Gennem efterhånden mange år har der været et tæt og klogt samarbejde mellem Århus Kommune og kredsen af skoleledelser på de frie grundskoler i Århus Kommune.
Der bliver i dette samarbejde holdt flere årlige møder, hvor ledere og relevante faggruper fra de frie grundskoler mødes med kommunens ansatte og/eller politikere med henblik på at give gode og lige muligheder for alle Århus’ børn, også de børn som går på de frie grundskoler. Vi har på tværs af forvaltningen, det politiske system og skolerne en fælles forståelse for, at alle børn i Århus skal have de samme muligheder. Vi er alle meget stolte af det samarbejde, der er i Århus. Det er ikke en selvfølge at have så tæt og for begge parter udbytterigt samarbejde, som vi har mellem de frie grundskoler og Århus Kommune.

Århus Kommune giver i dag et tilskud til de frie grundskolers sfo’er, som er delt i 2 puljer. Det ene er en pulje, som er målrettet enkelte, støttekrævende børn, som har brug for en særlig og målrettet handleplan. Den anden del af tilskuddet gives til generelt, dagligt arbejde ift. inklusion og sikring af alle børns muligheder for at være med til de aktiviteter, som "ikke udfordrede børn" deltager i. Midlerne bliver således brugt på at højne arbejdet med inklusion i sfo’erne.

Arbejdet med inklusion i sfo’erne tilgodeser mange børn, både de børn, som får midler fra den anden pulje, men særligt de mange børn, som ligger i grænseområdet.
Vi har en fælles forståelse blandt de frie grundskoler i Århus, at vi grundet denne pulje med generelle midler ikke har brug for at søge så mange midler på enkelte, udfordrede børn. Hvis denne pulje forsvinder, forudser vi, at det vil kunne give pres på den anden pulje. Da denne pulje ikke er fast, men får sin størrelse efter, hvor mange der søger, vil dette besparelsesforslag kunne give en stigning i de kommunale udgifter frem for en nedgang. Resultatet på gulvet / i praksis vil give et ufleksibelt system, som binder for mange midler til enkelte børn, midler som med fordel kan fordeles ud på flere børn og dermed flere og skiftende indsatser.

Vi vil henlede opmærksomheden på, at vi kan ende med en situation, hvor der understøttes/genindføres et system, som staten og PPR for få år siden er gået væk fra. Dette system er af flere omgang blevet overophedet i forhold til konstant stigende antal ansøgninger med deraf følgende mindre udbetalinger. En spiral, som vil resultere i enten flere ansøgninger eller i værste fald overvejelser om hvorvidt det overhovedet er muligt at kunne løse opgaven på en for både børn og ansatte tilfredsstillende måde.

Vi vil derfor opfordre beslutningstagerne til at bibeholde begge de to puljer, således at vi som frie grundskoler også i fremtiden kan lave gode løsninger for de børn, som har brug for inklusion i de frie skolers skolefritidsordninger.

Vi mener ikke at kunne genkende principperne i det her behandlede forslag i spareplanen: ‘I udarbejdelsen af spareforslagene er der lagt vægt på i så høj grad som muligt at friholde opgaver, som direkte berører børnene, for besparelser.’

På vegne af følgende Frie Grundskoler i Århus.

N. Kochs Skole, Laursens Realskole, Elise Schmidt Skole, Interskolen, Aarhus International School, Forældreskolen, Sct. Knud Skole, Børnenes Friskole, Århus Friskole, Jakobskolen, Århus Privatskole, Egebakkeskolen.


Peter Andresen, skoleleder
Børnenes Friskole
Næringen 98
8240 Risskov
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Peter Andresen

Indsendt

23/11/2022 15:50

Sagsnummer

HS3148534

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H522

Kontakt

Nicolas Madsen

 Mail: nicmad@aarhus.dk 

Telefonnummer: 25 62 28 78