Gå til hovedindhold

Høringssvar

Sparekatalog børn og unge

Hjortshøj 23.11.2022


Høringssvar fra lærer Mette Margrete Stenz, Skødstrup Skole

Jeg anerkender ønsket om at spare mindst muligt på de opgaver, der har direkte kontakt med kerneopgaven, men ønsker samtidig at gøre tydeligt opmærksom på, at de foreslåede besparelser får stor indflydelse på muligheden for at løse kerneopgaven bedst muligt. Nogle af besparelserne er ikke reelle. De flytter bare udgiften ud på de enkelte skoler, og dermed kommer det jo alligevel til at ramme kerneopgaven.

Ang. forslag 17 - Lukning af Center for Læring
Ved en lukning af Center for Læring vanskeliggøres vores mulighed for at bedrive god og varieret undervisning. Adgangen til forskellige og tidssvarende undervisningsmaterialer fra Center for Læring betyder, at vi på skolerne har mulighed for at variere undervisningen. Det må alt andet lige være bedre, at kommunens skoler deles om undervisningsmaterialer frem for at de enkelte skoler skal investere i materialerne. I en tid, hvor mere og mere digitaliseres, er det vigtigt, at der også er analoge materialer til rådighed.

Ang. forslag 21 - Ophør af tilskud til konkrete samarbejder med bl.a kulturinstitutioner Besparelsen medfører en betydelig forringelse i skolernes mulighed for at give børn og unge kendskab til spændende og udviklende kulturinstitutioner. Dette har en social slagside, idet resursestærke familier nok skal få deres børn til diverse kulturelle tilbud, mens resursesvage familier ikke kommer afsted - enten af økonomiske eller andre årsager. I en tid med stigende inflation og hvor en stigende andel af børn og unge oplever mistrivsel, er det netop vigtigt, at åbne skolen mod byens mange kulturelle tilbud.

Ang. forslag 22 - Ændring i andelen af uddannet personale i forbindelse med vidtgående støtteressourcer i SFO
Det er problematisk, at man ønsker at mindske andelen af uddannet personale i forbindelse med vidtgående støtteressourcer i SFO. Forøgelsen af uuddannet personale kan påvirke kvaliteten af arbejdet - og det bliver meget dyrere på længere sigt, hvis der ikke bliver arbejdet med høj kvalitet.

Med venlig hilsen

Mette Stenz
Lærer Skødstrup Skole
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Mette Margrete Stenz

Indsendt

23/11/2022 17:14

Sagsnummer

HS6190601

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H522

Kontakt

Nicolas Madsen

 Mail: nicmad@aarhus.dk 

Telefonnummer: 25 62 28 78