Gå til hovedindhold

Høringssvar

Aarhus Festuge – høringsvar på påtænkte fjernelse af tilskud på 300.000 kr. til børn og unge

Hvad skal Aarhus Festuge kunne? Få spørgsmål i byen afføder så mange forskellige holdninger. På Aarhus Festuge mener vi selv, at vi bidrager til byens sociale, geografiske og kulturelle dannelse, identitet og integritet. Men mindst lige så vigtigt bidrager Festugen til mange børns første møde med kunst og kultur uden for hjemmet.

Festugen er et samlingspunkt i byen på tværs af generationer og social baggrund. Til hver Festuge bestræber vi os på at tilbyde kvalitetsindhold, som børn, forældre og bedsteforældre kan samles om. Kvalitetsindhold, der er gratis, eller blot med symbolsk betaling, så alle kan være med. Med de påtænkte besparelser vil tilbud til børnene blive reduceret kraftigt. Den kulturfremmende og fællesskabende rolle, Festugen har for mange børnefamilier og unge, risikerer man at miste.

Nedenfor fremtræder centrale konsekvenser af de tiltænkte besparelser:

- Festugen mister sin appel til børnefamilierne og sin fællesskabende funktion i fremtidens byliv. Det vil være svært for mange forældre at motivere børnene til at tage del i Festugen, hvis den i stigende grad alene består af voksentilbud. Festugen nyder godt af et stort publikum omkring de 50-60 år, som gennem årtier har opbygget en relation til denne årlige begivenhed. Med besparelserne er der en fare for, at fremtidige generationer ikke får opbygget samme følelse af ejerskab, engagement og identifikation til Festugen.

- Ressourcesvage børnefamilier bliver de største ofre for besvarelserne. Børn fra socialt- og kulturelt ressourcesvage familier vil opleve en væsentlig reduktion i deres mulighed for kulturelle og kunstneriske oplevelser. Festugens tilbud hører til blandt de få, der omfatter samtlige børn i kommunen, eftersom vi hvert år gør et stort arbejde for at række ud til børnefamilier og skoler i og uden for midtbyen. Med bortfald af tilskuddet vil der ske en væsentlig reduktion af det antal kulturtilbud og dermed det udbytte, som kommunens skoleklasser har af ekskursioner under Festugen.

- Børn og unge er byens fremtidige kulturbrugere. En reduktion rammer ikke blot Aarhus Festuge, men også andre af byens kulturarrangører, som børn og børnefamilier har en unik mulighed for at stifte bekendtskab med under Festugen. Med de mange gratis tilbud faciliterer Festugen mødet mellem byens yngste borgere og byens kulturtilbud og inddrager dem i den fælles fejring af byen. For eksempel har vi med Kalas og Fresh! koncertarrangementer, der har særlig appel til et ungt publikum fra Aarhus V og S, og som giver dem en grund til at se sig selv som medskaber af den samlende byfest. De varslede besparelser vil svække denne bindeledsfunktion for unge rundt i byen og er at gamble med byens fremtidige kulturbrugere.

- Festugen vil i ringe grad kunne leve op til Kulturministeriets og Statens Kunstfonds centrale fokus på at inddrage og tilbyde kultur- og kunsttilbud til børn og unge. I tråd med SKs vision tror vi også på kunstens afgørende rolle for børn og unges dannelse. Hidtil har vi kunne efterleve deres mission om ”at give børn og unge i hele landet mulighed for at tage aktivt del i kunstoplevelser af høj kvalitet”. Med reduktionen vil Aarhus Festuge på dette område ikke kunne matche rollen som en af Danmarks største og mest betydningsfulde kulturevents for børn.

- Besparelserne gør det svært at indfri Kulturministeriets 4-årige kulturaftale med Aarhus Kommune. I aftalen for 21-24 lægges der ordret vægt på, at Aarhus Kommune vil ”give flere børn mulighed for at møde professionel kunst og kultur”, ”understøtte børn og unges muligheder for at udfolde sig kreativt og dyrke deres kreative talent” samt ”skabe rum i byen, der understøtter kreativ leg og udfoldelse”. Overordnet har aftalen til formål at understøtte kommuners engagement og kulturdialog med et fokus på, at alle børn og unge i Aarhus ”har gavn af kulturs positive fællesskaber”.

Festugens hidtidige tilbud til børn og unge går helt specifikt ind og løfter ovenstående opgaver og bliver dermed en central forudsætning for, at kommunen kan leve op til aftalen med Kulturministeriet. Vi vurderer, at muligheden for at efterkomme disse forpligtigelser vil blive væsentligt forringet med de påtænkte besparelser.

Ud fra en samlet vurdering af konsekvenserne ved at fjerne Børn og Unges tilskud til Festugen mener vi således, at der er ringe proportionalitet mellem den opnåede besparelse og de langtrækkende konsekvenser for børnenes udbytte og ejerskab til Festugens tilbud.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Aarhus Festuge

Indsendt

23/11/2022 17:17

Sagsnummer

HS0231060

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H522

Kontakt

Nicolas Madsen

 Mail: nicmad@aarhus.dk 

Telefonnummer: 25 62 28 78