Gå til hovedindhold

Høringssvar

Effektiv arbejdstilrettelæggelse af børnehaveklasseledernes undervisningstimetal.

Høringssvar angående forslag 8: Effektiv arbejdstilrettelæggelse af børnehaveklasseledernes
undervisningstimetal.

Ordentlige betingelser til at løse en vigtig opgave.

Den tidlige indsats er afgørende for børns udvikling og trivsel, og børn starter i skole med
tiltagende forskellige forudsætninger både fagligt og trivselsmæssigt. Som folkeskole skal vi
imødese disse behov i undervisning og pædagogisk, men oplever at betingelserne for at løse
opgaven forringes.
Som børnehaveklasseledere har vi her i dette skoleår 26 lektioner om ugen. Udover de 26
lektioner har vi ligesom vores lærerkolleger andre opgaver. Derudover har
børnehaveklasselederne yderligere opgaver i brobygningsarbejdet med daginstitutionerne,
herunder overleveringsmøder, netværksmøder, tilbagemeldingsmøder, informationsmøder
med kommende forældre og skolebesøg.
Vi står for at opstarte et forpligtende samarbejde børn, forældre og lærere imellem, som skal
vare hele skoletiden. Det kræver tid til nærvær og engagement i opgaven. Vi viderefører eller
opstarter nyt samarbejde med PPR.
Mængden af opgaver efterlader os med et i forvejen lille timetal til at forberede selve
undervisningen. En såkaldt effektiv arbejdstilrettelæggelse af børnehaveklasseledernes
undervisningstimetal vil yderlige forringe forberedelsen og dermed også kvaliteten af
undervisningen.
Undervisningen der foregår i 0.klasse, er af lige så stor betydning som undervisningen i de
ældre klasser. Det er i 0. klasse, at hele fundamentet til børnenes fremtidige skoleliv skal
lægges. Vi mener derfor, at børnehaveklasselederne bør have samme antal timer til
forberedelse som vores lærerkolleger, ikke færre.
Vi opponerer imod at udvælge en enkel faggruppe og forringe deres arbejdsvilkår
uforholdsmæssigt i forhold til resten af personalegruppen. Det giver indtryk af, at
børnehaveklasselederne har en mindre vigtig opgavebyrde at løfte end lærerne.

/På vegne af børnehaveklasselederne på Engdalskolen med fuld opbakning fra det samlede
lærerkollegie/TR Lars Kirk
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Lars Peter Kirk

Indsendt

23/11/2022 17:21

Sagsnummer

HS9030545

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H522

Kontakt

Nicolas Madsen

 Mail: nicmad@aarhus.dk 

Telefonnummer: 25 62 28 78