Gå til hovedindhold

Høringssvar

Perspektiver fra bestyrelsen for Ellevang Dagtilbud

Som bestyrelse for et dagtilbud, der favner børn fra 0-6 år har vi primært taget udgangspunkt i de spareforslag, der kan komme til at påvirke dagtilbudsområdet.

Overordnet set havde vi enstemmigt foretrukket at få øget kommuneskatten 0,5 %. Aarhus Kommune har i forvejen en af landets laveste skattesatser og det harmonerer meget dårligt med samtidige massive nedskæringer på velfærd til vores børn.

Vi er glade for at normeringsforholdene i institutionerne ikke ser ud til at blive påvirket, da dette ville være en af de mest direkte veje til at forringe børnenes trivsel, udvikling og dagligdag i institutionerne. Det er dejligt at Byrådet har forsøgt at finde sparetiltag indenfor særligt centraladministrationen.

Vi udtaler os nærmere om spareforslag 3, 4, 5, og 7 nedenfor:

At effektivisere bygningskapaciteten Sammenlægning af skovbørnehaver jf. Forslag 3 vil berøre forholdsvis få børn når man ser på hele Århus Kommune overordnet, men vi synes alligevel det er meget vigtigt at forældreråd, bestyrelse og medarbejdere i de pågældende børnehaver tages med på råd og at deres holdninger til processen vægtes højt, hvis dette spareforslag tages i brug.
Nedskalering i åbningstider i alle dagtilbud i Århus Kommune jf. Forslag 4 ser ud til at kunne give en større besparelse uden nødvendigvis at have de store konsekvenser for børnenes trivsel og derfor ser vi positivt på at indføre dette spareforslag. Vi vil dog meget stærkt tale for at beslutningen om placeringen af nedskaleringen i åbningstider bliver en politisk beslutning truffet på vejen af alle institutioner i kommunen, så bestyrelserne IKKE skal træffe denne potentielt kontroversielle og upopulære beslutning.

Sidst men ikke mindst er der spareforslaget om reducering af timetallet for deltidspasning jf forslag 5. Vi synes det er en smule misvisende, at der i overbliksskemaet ser ud til at være meget store beløb at spare ved dette spareforslag. Når man dykker længere ned i beskrivelsen af forslaget, bliver det tydeligt at beregningerne er baseret på meget uforudsigelige fremtids-analyser angående antallet af forældre, der vil gå over til fuldtidspasning fremfor deltidspasning som konsekvens af ændringen. Der er blevet regnet med en meget smal margen på 15 %, så hvis andelen af forældre, der går over til fuldtidspasning i stedet for de formodede 30% stiger til blot 45%, vil dette tiltag komme til at koste penge i stedet for at spare penge. Dette meget usikre beregningsgrundlag sammen med konsekvensen af mindre tid i institution for børn fra potentielt udsatte og sårbare familier gør at vi er noget skeptiske overfor dette tiltag og håber at Byrådet vil vælge andre spareforslag i stedet for. Vi ønsker ydermere en stramning af de eksisterende regler for deltidspasningen, så der kommer faste intervaller for pasnings-tidspunkterne samt at normperioden kommer til at ligge på 1 uge i stedet for 2 uger. I den nuværende model er det utroligt svært for personalet at planlægge arbejdstiden præcist ud fra de givne rammer.

Sidst men ikke mindst er vi utroligt skeptiske overfor lukningen af Børnekulissens tilbud jf. Forslag 7, som er det eneste kulturtilbud for 0-6 årige i Århus Kommune. Det undrer os, at en kommune der bryster sig af at være traditionsrig og værdirig vil nedlægge dette tilbud.
”Ingen børn skal være tilfældigt heldige” står der i Århus Manifestet og Børnekulissen understøtter netop denne værdi.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Tatyana Fedorova

Indsendt

23/11/2022 20:04

Sagsnummer

HS3071267

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H522

Kontakt

Nicolas Madsen

 Mail: nicmad@aarhus.dk 

Telefonnummer: 25 62 28 78