Gå til hovedindhold

Høringssvar

Sparekatalog for Børn og Unge

Vedr. Spareforslag fra Børn og Unge, dagtilbud, pkt. 3, Bygningskapacitet, s. 10-11

Lukning af skovbørnehaver, nærmere bestemt lukning af skovbørnehaven Giberhytten ved ”fusion” med Mariendal

De sidste 30 år har man i Danmark udviklet fagligheden omkring Skovbørnehaver. De har været forbilleder for mange andre nordiske lande. Der er lavet et utal af undersøgelser, der også gennem teori, underbygger vigtigheden af det pædagogiske arbejde i naturen. Hvordan børns trivsel, børns leg, børns robusthed, børns fantasi og kreative udvikling øges markant, samt at børn, der er meget i naturen, bliver vidende om naturen og interesserede i at passe på omgivelserne. Dette burde være et fokus i den grønne omstilling, som vi som samfund bærer et fælles ansvar for.

Til en artikel fra april 2022 udtaler professor og overlæge på Rigshospitalet Niels Frimodt-Møller blandt andet: ”Under coronapandemien kunne vi se, hvor meget det betød for næsten alle smitsomme sygdomme, at man har fokus på håndhygiejnen, udluftning og sender børnene mere udenfor. Konsekvensen af den viden burde være, at man beholdt det fokus – og lavede alle børnehaver om til noget i retningen af skovbørnehaver.”

https://avisendanmark.dk/artikel/overl%C3%A6ger-send-alle-b%C3%B8rn-i-skovb%C3%B8rnehave-og-giv-for%C3%A6ldre-fri-til-at-passe-deres-syge-b%C3%B8rn

Vi stiller os derfor som forældreråd, undrende og uforstående overfor forslaget i sparekataloget om at nedlægge skovbørnehaver, når alt teori peger på at det styrker vores børn og dermed vores fremtid.


Forslaget om en sammenlægning af giberhytten og Mariendal ser vi som udgangspunkt ikke som et problem, der ikke kan løses af dygtige pædagoger og pædagogiske ledere, når de vil være på matriklen i beder. Men, udfordringen bliver overbelægningen af børn i børnehuset i ydertimerne.

Vi er desuden blevet gjort opmærksomme på en fejl på spareforslagets side 11, 2. afsnit, at det overvejes om Giberhytten i Funder (Det ligger dog i Fulden) kan frasælges. Kommunen ejer ikke Giberhytten, det gør Institutionen Fonden Giberhytten med økonomisk støtte af FDF kreds 5, Århus. Så det er slet ikke en mulighed for kommunen af frasælge.

At lukke skovbørnehaver, på et tidspunkt hvor fokus på natur, grøn omstilling og sundhed aldrig har været vigtigere, vil være helt forkert.


Indsendt af forældrerådet, på vegne af forældre til børn i Naturbørnehaven Mariendal, Langenæs dagtilbud.

Rikke Mikkelsen, Maja Sønderskov, Martin Staghøj, Peter Rølling og Cille Vetterli
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

RIkke Ørum MIkkelsen

Indsendt

23/11/2022 20:10

Sagsnummer

HS4007463

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H522

Kontakt

Nicolas Madsen

 Mail: nicmad@aarhus.dk 

Telefonnummer: 25 62 28 78