Gå til hovedindhold

Høringssvar

Besparelser på specialområdet

Næsten uden undtagelser vil samtlige besparelser giver forringelser for borgerne og en stor del af dem vil give øgede udgifter for kommunen på sigt. Særligt fire besparelser provokerer mig stærkt og jeg vil hermed give mine uforbeholdne bekymringer og modstand mod disse.

Man lægger op til at spare på kørsel (forslag 15). Kørsel sikrer at de svagest elever, som har været gennem årelange udredningsforløb, der har vist at de har nogle helt særlige behov der kræver at de går i en specialklasse, kan komme i skole og hjem igen. Ofte er skolen meget langt fra hjemmet og eleverne kan i dag risikere at skulle være klar til taxaen kl 7.00 hver eneste morgen. Kørslen i dag fungerer lige akkurat, men er meget tæt på at vippe fordi der allerede er skåret ind til benet. Taxaen kommer tit for sent, børnene skal afsted meget tidligt fordi de skal køre sammen med andre så taxaen fyldes, de bliver jævnligt glemt og må stå og fryse i halve og hele timer. Dertil kommer at en del børn har en diagnose, der forhindrer at de kan forholde sig til andre børn, hvis det skal sidde tæt med dem i en taxa. Hvis man begynder at tvinge disse sammen i en taxa på trods af deres handicap, er det den perfekte opskrift på, at hver dag starter som en lortedag, og hvad skal de så bygge på? Det svarer til at bede en der mangler begge ben og arme om at cykle i skole hver dag. Det holder simpelthen ikke. Området er allerede skåret helt ind til benet, som bevidnet ovenfor. Konsekvensen af at gennemtvinge forslaget bliver dårligere fungerende børn, som stiller større krav til skole, lærer mv. og som kommer til at få større behov for hjælp fremover. Det kan ikke undgås, at det samlet set bliver dyrere for Aarhus kommune at gennemføre denne besparelse!

Samme gør sig gældende for ændret klassekvotient for specialklasser (forslag 11). Der er jo en grund til, at der er så mange børn i hver klasse, som der er, og ikke flere. Det er jo netop fordi de her børn har et handicap, der gør at deres dag ikke kan hænge sammen, hvis de skal forholde sig til mange mennesker og ikke har massiv voksenhjælp. Kvotienterne er allerede for høje og stresser disse børn urimeligt. Det kommer i sidste ende til at betyde det samme som ovenfor; flere udgifter på sigt, fordi disse børn ikke får en ordentlig skolegang, de bryder sammen, må gå ud af skolen og ender med at få behov for endnu mere hjælp i fremtiden, end hvis de havde haft en god skolegang.

Så er der spareforslaget "bortfald af pulje til udvikling af pædagogisk
praksis i specialklasser på indskolingsniveau" (forslag 12), som igen kommer kommer til at betyde stigende udgifter for kommunen samlet set. Det er helt afgørende med en solid pædagogisk indsats i specialklasserne tidligt for at sikre en god og harmonisk klasse i resten af årene. Hvis ikke man har den mulighed, er der stor risiko for at sammenholdet skrider fordi disse børn er særligt socialt inkompetente, og klassen bliver disharmonisk og usammenhængene og det er en stor tanker at rette op på senere! Det dur simpelthen ikke at spare her.

Fjerde forslag der er helt i hegnet er forslaget om at spare på indsatsen for digitale læreprocesser (forslag 16). Jeg tror ikke man har begreb skabt om hvor ringe børn, der begynder at bruge digitale platforme, er, socialt, på disse platforme. De forstår ikke, hvordan man gebærder sig, de mobber hinanden, bagtaler hinanden og ødelægger klassens sammenhold, og det gør de fordi de ikke kan se hinanden, så de kan ikke se hvornår andres grænse er nået! Jeg har set det mange gange. Børn i den alder har virkelig brug for at lære hvordan man bruger digitale platforme hensigtsmæssigt, ellers kommer der yderligere behov for ekstra sociale indsatser senere, og man får mange flere grimme mobbesager med de menneskelige og økonomiske konsekvenser det nu engang har.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Jesper Erenskjold Moeslund

Indsendt

23/11/2022 20:14

Sagsnummer

HS4995542

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H522

Kontakt

Nicolas Madsen

 Mail: nicmad@aarhus.dk 

Telefonnummer: 25 62 28 78