Gå til hovedindhold

Høringssvar

Sparekatalog for Børn og Unge

Særligt vedr. Besparelser i UngiAarhus.

Fra Kolt-Hasselager/Tranbjerg Fritidscenter ønsker vi at bidrage til høringen på flere punkter. Indledningsvis må vi udtrykke vores beklagelse over, at man som et af verdens rigeste samfund i en periode nærmest uden arbejdsløshed, vælger at presse velfærdssamfundet yderligere.

Vi undres over, at man vælger at lade den “mindste økonomi” i B&U bære den forholdsmæssigt langt største del af den samlede besparelse.

Kolt, Hasselager og Tranbjerg Fritidscenter bifalder byrådets intention om at besparelserne ikke rammer i yderste led hos børn og unge samt nærmeste personale og ledelse. Vi stiller os tvivlende overfor, om denne øvelse er mulig og frygter endnu en omgang opgaveglidning, som i sidste ende, i én eller anden form, lander hos pædagogerne, hvilken på ingen måde kan rummes her.

Vision

Over tid har vi oplevet en nærmest ustoppelig bevægelse, som går i retning af, at ressourcer (penge) ryger opad i systemet, hvor der produceres flere og nye opgaver, som ryger nedad i systemet til afdelingsledere og pædagoger – en bevægelse med en indbygget selvforstærkende logik.

Hvis byrådet således oplever at en uforholdsmæssig stor andel af midlerne i UngiAarhus ligger i ledelseslag m. tilhørende stab, konsulentbistand mv., er det vigtigt at forstå, at midlerne hertil stammer fra lokale budgetter, som er blevet tilsvarende mindre – evt. besparelser på ledelse hører således rettelig til i de lokale budgetter.

Skulle høringsperioden bevirke, at byrådet indser det indlysende, at det ikke er muligt for en klubleder at bedrive ledelse i almindelige klubber med kun 15 t. eller det på anden vis ikke viser sig muligt at spare i planlagt omfang på ledelse, er det afgørende vigtigt, at besparelsesmålet fjernes fra UngiAarhus, da yderligere evt. rammebesparelser på området ikke er mulige uden at ramme i yderste led hos børnene og de unge – herunder særligt de sårbare og udsatte.

Byrådet vedtog sidste år enstemmigt en ambitiøs Fritidspædagogiske Vision, som kræver ressourcer, betydelig nytænkning af kerneopgaven, omstillingsparathed, øget brede og dybde i arbejdsopgaver – en ambitiøs Vision, som man dengang valgte at investere 0 kr. i – i år vælger man videre at understrege ambitionerne ved at fjerne 12 –16 mio. kr. årligt fra området. Hvis vi og omverdenen skal kunne tage byrådets Vision alvorligt, er det absolut nødvendigt, at når man “slagter” et område, må man samtidig erkende åbent, at man som byråd sænker ambitionerne i Visionen.Fra Kerneopgaven til handlingslammelse

I visionen lægges der op til at klubberne skal være præstationsfrie miljøer, med fokus på fællesskaber, trivsel og dannelse, dog kan vi være bekymrede for om forslaget, kan give et benspænd for leder såvel som personale for at nå kerneopgaven.

At være en autentisk pædagog kræver nær ledelse og derved stilles der spørgsmålstegn til, om man som pædagog på gulvet tør at sætte sig selv i spil eller bliver handlingslammet, når man ved, at ens leder har brugt sin ugentlige ledelsestid.

Samtidig tør vi ikke forestille os hvilke opgaver, der skal fravælges, når den nære ledelse skal reduceres i tid. Og hvilke konsekvenser det får for medarbejdernes arbejdsopgaver og ikke mindst børnenes trivsel.Et dårligt arbejdsmiljø i et område, der i forvejen har et rekrutteringsproblem.

Vi vil rette vores kritik til processen, der med en selvfølgelighed vil skabe et dårligt arbejdsmiljø og psykologisk utryghed. Lederne vil være mærket af en urimelig lang proces, hvor de ikke ved, om de er købt eller solgt. Når arbejdsvilkårene er på så usikker grund, avles der måske en flugt fra området, ved både ledelse og personale.

Denne usikkerhed vil ramme hele personalegruppen, da vi ikke ved, “hvad morgendagen bringer”, og hvad vi tør give os i kast med. Vi er spændte på, hvornår en ny undersøgelse er klar, hvordan den bliver udformet, og endeligt hvordan den bliver anvendt.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Stine Bundgaard

Indsendt

23/11/2022 20:15

Sagsnummer

HS4492957

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H522

Kontakt

Nicolas Madsen

 Mail: nicmad@aarhus.dk 

Telefonnummer: 25 62 28 78