Gå til hovedindhold

Høringssvar

Sparekatalog for Børn og Unge

emner med betydning for skolens virksomhed

Høringssvar fra Malling skoles MED udvalg
Herunder har vi svaret på de punkter vi ser har størst betydning for skolen.
17. Lukning af center for læring
Den besparelse, der kan opnås ved at lukke CFL opvejer på ingen måde den værdi, den udgør for skolens læreres mulighed for at lave varieret og alsidig undervisning med nye og tidssvarende materialer. Det er ikke muligt med skolernes nuværende budget at kompensere for de materialer vi i dag har adgang til. Eleverne vil opleve markant ringere undervisning.
Den kommunale Materialesamling består i dag af ca. 200.000 materialer, klassesæt, analoge undervisningsmaterialer mv. Det er i dag CFL der forestår fordeling, vedligeholdelse og supplering af Materialesamlingen.
På Malling skole er disse ting væsentlige aktiver, og ganske svære at erstatte. Mistet adgang til den kommunale bogsamling – erstattet med CFU – vil være en væsentlig
forringelse af elevernes adgang til analoge undervisningsmidler

8 - Effektiv arbejdstilrettelægelse
Det er en rammebesparelse. Det rammer skævt da det rammer alle skoler, også de skoler hvor børnehaveklasselederne har været planlagt til grænsen.

16 - Ophør af frikøb - lukning af de 32.
Rammebesparelse, da det betyder at skolen selv skal levere ydelsen fremover.
Skolerne vil fremover fortsat være forpligtet på en stor del af de ydelser der leveres af de 32, og skal om muligt finde økonomi til dette, samt holde et personale fagligt opdateret.


22 - ændringen i andelen af udd personale.
Dårlig ide at spare på uddannet personale til en specialiseret opgave. Rammebesparelse. Det er et mindre beløb der spares med et uheldigt signal om at de støttekrævende børn ikke kræver uddannet personale.

23 - Forældrebetaling i SFO
Vi er bekymrede for om øget egenbetaling vil betyde et faldende børnetal i SFO. Eventuelt med social slagside.

25 - Reduktion i ledelsesbudget SFO
Rammebesparelse Det er svært at se hvilke opgaver der bortfalder sammen med denne reduktion i tildelingen til SFO ledelse.

48 - Finansiering via opsparede midler
Hvor kom de fra? Hvorfor har de ikke været i brug?
Hvordan kan der centralt være 30 mio i opsparede midler.

4 - Reduktion i åbningstid i dagtilbud
Rammer det SFO? I givet fald er det en rammebesparelse
Vil reduktionen i åbningstid på dagtilbudsområdet mon også give en rammebesparelse på SFO området? Da vi typisk følger samme åbningstid.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Klaus Schubert

Indsendt

23/11/2022 20:19

Sagsnummer

HS2401519

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H522

Kontakt

Nicolas Madsen

 Mail: nicmad@aarhus.dk 

Telefonnummer: 25 62 28 78