Gå til hovedindhold

Høringssvar

besparelser i Børn og Unge

Aarhus 24.11.2022
Høringssvar vedr. Sparekatalog i Børn- og Ungeafdelingen.
Bevar Nørrestenbro Skovbørnehave og pædagoger på legeladserne!
Midtbyens Fællesråd, som omfatter Latinerkvarteret, Øgaderne, Nørrestenbro og Skovvejen har følgende kommentar til forslagene om besparelser på pædagogisk ledede legepladser og lukningen af skovbørnehaven på Nørrestenbro.
Vi står uforstående overfor det store sparekatalog, der rammer bredt over hele børn- og ungeområdet.
I en tid hvor børn og unges trivsel for alvor er til debat, kan det undre at Aarhus kommune vælger at spare på børn og ungeområdet.
I vores tætbebyggede kvarterer er børns mulighed for at komme ud i naturen, i skoven, ved stranden og på legepladserne helt afgørende for deres trivsel.
De fysiske rammer kaldes i pædagogisk sammenhæng for ’den tredje pædagog’ og det understreger betydningen af udendørsliv på legepladser og i naturen. Her tilbydes en anden kvalitet i samværet mellem børn og med naturen som oplevelses- og læringsrum.
Det er et helt forkert at spare på børns trivsel og oplevelses muligheder, og vi gør indsigelse mod at nedlægge Nørrestenbro Skovbørnehave.

Fællesrådet gør samtidig indsigelse mod lukning af de pædagogisk ledede legepladser, især i her i midtbyen, hvor der er få grønne udfoldelsesmuligheder.

En pædagogisk ledet legeplads er et attraktivt alternativ til skole- og institutionslivet og hjemmelivet bag skærmen. De pædagogisk ledede legepladser er en vigtig brik i det forebyggende arbejde med børns trivsel.
Den voksne pædagog som hver dag hjælper børn i deres legekontakter, løser konflikter og har øje for børn, der går alene eller føler sig udenfor, er en særdeles vigtig brik i den ’børnekulturelle fødekæde’ mellem hjem og institution og skole.
Det vil være en stor fejl hvis den professionelle voksne ikke længere er på legepladsen, med dens trygge og udfordrende rammer, hvor vores børn kan komme til sig selv.
Med venlig hilsen
For Midtbyens Fællesråd
Vibeke Skjøttgaard og Thomas kruse

Kontakt: thkruse4@gmail.com
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Thomas Kruse

Indsendt

23/11/2022 20:50

Sagsnummer

HS7579262

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H522

Kontakt

Nicolas Madsen

 Mail: nicmad@aarhus.dk 

Telefonnummer: 25 62 28 78