Gå til hovedindhold

Høringssvar

Filuren i skolen - Filurens bevilling i afsnittet MBU-21

Fra 2015-17 blev jeg inviteret til at udvikle og udføre evalueringen af det regionale projekt ”Scenekunst ind i Den Åbne Skole”, som ”Filuren I Skolen” forestod sammen med 2 andre teatre. Det er med baggrund i dette projekt, og dermed med indgående viden om ”Filuren i Skolens” arbejde, jeg indgiver dette høringssvar; Fjern IKKE støtten til "Filuren I skolen".

Evalueringens formål var at anskueliggøre, hvordan og i hvilket omfang teater- og dramaaktiviteterne i projektet bidrog med ’noget’ – og helst noget nyt – i grundskolen. For udvalgte af ”Filuren i skolens” forløb fandt evalueringen blandt andet:
• ”Via det udbudte valgfag (på mellemtrinnet) styrker eleverne deres sociale sensibilitet, opnår evne til at byde ind med ideer i et skabende fællesskab, navigere i en foranderlig proces og arbejde sammen mod et fælles mål.”
• ”Via rollespilsworkshoppen opnår udskolingseleverne at kunne tage stilling til samfundsfaglige modelproblemstillinger og på baggrund af disse komme med forslag til handling. Videre har de erfaret kompleksiteten i spillets forhandlingsprocesser og dermed opnået forståelse for politiske forhandlingsprocessers kompleksitet.”
• ”Via forløbet (i indskolingen) oplever eleverne generelt glæde ved kropslig udøvelse og bevægelse. Eleverne viser tegn på at være tættere på at kunne udvise kropslig bevidsthed og forståelse i deres interaktion med omverdenen.”

Der er altså absolut ingen tvivl om, at de forløb og aktiviteter, som ”Filuren i Skolen” udbød (og udbyder), tilbyder eleverne unik læring og livsduelige erfaringer.

”Filuren i Skolen” har gennem årene opbygget ikke bare solid, faglig viden og kompetence til at udvikle relevante teaterpædagogiske forløb til en skolekontekst, men også stabil kontakt til og viden om skolernes vilkår, mål samt metoder. De ved kort sagt, hvordan scenekunst og læringsmål spiller sammen (eller ikke) og har konkrete erfaringer med at udvikle og nye ”produkter” i dette spændingsfelt.

På baggrund af den i virkeligheden beskedne bevilling fra kommunen, har ”Filuren i Skolen” i sæson 21/22 haft 2700 deltagende børn på 28 forskellige grundskoler i deres aktiviteter. Det er imponerende tal, der viser, at "Filuren i Skolen" kun har fået endnu mere gennemslagskraft med årene, der er gået siden evalueringen - i den ca. toårige evalueringsperiode var tallene 2900 deltagende elever fra 29 forskellige skoler, hvilket allerede var virkelig flot. Denne kvantitative (OG KVALITATIVE) kraftpræstation, der bygger på årelange erfaringer og specialiseret kompetence, og som er skolerne og ikke mindst børn og unge i Aarhus Kommune til gavn hver dag, vil unægtelig forsvinde, hvis bevillingen mistes. Derfor - fjern ikke bevillingen til "Filuren i Skolen".
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Susanne Hjelm Pedersen

Indsendt

23/11/2022 21:14

Sagsnummer

HS7396942

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H522

Kontakt

Nicolas Madsen

 Mail: nicmad@aarhus.dk 

Telefonnummer: 25 62 28 78