Gå til hovedindhold

Høringssvar

Sparekatalog for Børn og Unge

Hav omsorg for teaterlandskabet - også dramapædagogikken

Kære kommune
Med de foreslåede besparelser på teaterområdet mister kommunen med et slag en række vigtige led i byens fødekæde for scenekunsten. Den gammeldags skarpt optrukne opdeling af spare-opgaven i opdelte magistrater gør at besparelserne hos Børn og Unge er adskilt fra besparelserne hos Kultur og borgerservice, men faktum er at store dele af det samlede kulturliv kommer til at lide eller forsvinde helt, og derfor er dette et høringssvar som berører spareplanerne i begge magistrater. For teater- og scenekunstbranchen er ikke gammeldags, den breder sig på tværs og må forstås på tværs.
Teater, fortælling, drama og scenekunst er i familie, det er forskellige vækster som tilsammen udgør et mangfoldigt landskab af krop og nærvær.
Det landskab er I ved at beskære groft og nådesløst, ved at fjerne størstedelen af byens etablerede teaterpædagogik, hos Filuren og hos Aarhus Teater. Hvordan i alverden forestiller I jer at byens børn fremover skal gøre sig erfaringer med dramapædagogikkens legende nærvær, i et trygt og professionelt rum? I en verden af stigende effektivisering, krig, kriser og børneliv præget af skærmtid, er teater et af de eneste eksisterende kulturelle frirum hvor det forventes at vi slukker telefonen og er 100% til stede her og nu. Tag teatret fra samfundet, og dét rum forsvinder. Børn ved ikke ret meget om teaterets sanselighed, kropslighed og nærvær. Det kan dramapædagogikken lære dem. Så får vi børn og unge som forstår teatrets sprog og senere vil indgå i som publikum eller som skabere eller udøvende eller præsenterende i kulturlivet.

Og hos Kultur og Borgerservice tages støtten fra Katapult og Bora Bora flyttes til alt for små lokaler, hvorved kommunen så i én bevægelse kan give en af byens teaterscener dødsstødet og samtidig løbe fra sin pligt til genhusning af vores anerkendte danseteater og rive deres nuværende bygning ned. Det virker håbløst uigennemtænkt, og signalerer at man i kommunen åbenbart ikke har øje for Bora Boras værdi ej eller hvad det egentlig er de kan og gør. Og med lukningen af Katapult ryger en præsenterende scene som vi ikke har eller får en erstatning for her i byen. Hvor er det tanken at forestillinger fra små, uafhængige turnerende teatre nu skal præsenteres? Der skæres i øvrigt også i kunstrådets basisstøttemidler som i forvejen er alt for få. Det er en hån mod byens proffesionelle uafhængige teatergrupper for hvem de midler kan gøre en stor forskel.

Det er alt sammen del af den samme fødekæde i det samme mangfoldige landskab. Derfor betyder det noget for Kultur og Bogerservice hvad de taler om at spare ovre hos jer i Børn og Unge, og omvendt. Hermed en kraftig opfordring til at magistraterne går i dialog om hvordan I bedst kan værne om teaterbranchen, i stedet for at I beskyder den fra flere kanter!

Høringssvaret her er indsendt af DraumVærk - et lille nyt turnerende projektteater her i byen, som jeg har stiftet bl.a. med baggrund af mange års teaterpædagogisk praksis i Børnekulissen (som I også fjerner helt nu), og med faglig støtte og opbakning fra en håndfuld af byens erfarne proffesionelle teaterfolk. Den slags bevægelser kan ske fordi Århus har et rigt teaterliv hvor drama, teater og scenekunst findes på alle niveauer og i mange tænkelige former- lige fra professionelt faciliteterede dramaforløb i dagtilbud og skoler, til vækstlagsscener, til byens scenekunstneriske uddannelser og grobund for etablering af nye projekter med støtte fra kunstrådet, til de vidt forskellige etablerede, producerende teatre med egne huse og unikke profiler. Indtil nu har Århus meget at være stolt af på teater- og dramaområdet.

Det virker så til at det måske er slut nu? I hvert fald ser det ikke ud til at kommunen har videre interesse eller ressourcer til i at gå i dialog, hverken på tværs af magistraterne eller med teaterbrancen for at finde ud af hvordan der kan spares på en mere langsigtet bæredygtig måde, som respekterer og drager omsorg for både teaterpædagogikken og de etablerede scener som livsvigtige led i den fødekæde som er en del af kernen i branchens liv.

Jeg håber at jeg tager fejl. Jeg forstår at besparelser er en bunden opgave i krigs- og krisetid, men jeg håber at I vil gå i dialog og finde de rette fagfolk med de rette kompetencer til at pege flaskehalsen på steder som gør mindre ondt. Og jeg ved at vi er rigtig mange i branchen som håber det samme.

Venlig hilsen
Lotus Lykke Skov
Kunstnerisk leder af DraumVærk
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Lotus Lykke Skov

Indsendt

23/11/2022 21:42

Sagsnummer

HS8687209

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H522

Kontakt

Nicolas Madsen

 Mail: nicmad@aarhus.dk 

Telefonnummer: 25 62 28 78