Gå til hovedindhold

Høringssvar

Sparekatalog for Børn og Unge

Bevar Natursamarbejdet - et grønt åndehul med en vigtig funktion

Natursamarbejdet Sølyst bør ikke blive sparet væk af flere grunde. De åbenlyse grunde kan tydeligt ses i de mange allerede indsendte høringssvar fra borgere, der i hverdagen og weekenden bruger og har stor glæde af Natursamarbejdet, dyrene og de rammer dette sted skaber.
Derudover mener jeg at man er nødt til at se på de videre konsekvenser af en sådan besparelse. Fjerner man bemandingen og dyrene, står man tilbage med nogle ældre fine bygninger og et grønt åndehul tæt på byen. Set ud fra et byudviklingsperspektiv i en bydel tæt på byen domineret af almene etageboliger, hvor de fleste børn vokser op uden privat have og uden mulighed for at have husdyr, bør dette anses som en umistelig værdi, der vil blive meget dyr og formentlig umulig at genskabe, hvis den først går tabt.
Uden bemanding og funktion vil arealerne og bygningerne fortsat skulle vedligeholdes og evt. udvikles til et andet formål, der tilgodeser ovenstående. Den reelle besparelse er herved formentlig væk og vil med stor sandsynlighed resultere i en ringere værdi og flere udgifter for byen og borgerne.
I værste fald vil området stå funktionstomt indtil stedet er forfalden i en sådan grad, at man vælger at se bort fra de nuværende retningslinjer og analyser, der udpeger området som et område med god landskabskarakter indeholdende særlige naturbeskyttelsesinteresser – og i stedet forsøger at byudvikle eller afhænde området, hvormed værdierne vil være tabt for altid.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Christian Jesen

Indsendt

24/11/2022 00:27

Sagsnummer

HS2106876

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H522

Kontakt

Nicolas Madsen

 Mail: nicmad@aarhus.dk 

Telefonnummer: 25 62 28 78