Gå til hovedindhold

Høringssvar

Skolebestyrelse på Malling skole har følgende bemærkninger til det fremsatte katalog over besparelser:

Høringssvar vedr. Spareforslag fra Børn & Unge i henhold til fremsat sparekatalog for budget 2023-2026.
Vi er som skolebestyrelse utrolig bekymrede for de voldsomme besparelser, der er fremsat på Børn & Unge område, og som må forventes at have betydelig indvirken på vores børns undervisning og trivsel.
Det er der for med stor bekymring vi har læst de spareforslag der lægges op til.
Skolebestyrelse på Malling skole har følgende bemærkninger til det fremsatte katalog over besparelser:
Ad 8 - Effektiv arbejdstilrettelæggelse indenfor Aarhusaftalen ift. Børnehaveklasseleders undervisningstimetal:
Den økonomiske besparelse må forventes at påvirke undervisningskvaliteten for de mindste børn på Malling Skole, hvilket vi finder uacceptabelt som skolebestyrelse. Det er vigtigt at vi sikrer den nødvendig tid og kvalitet i undervisning. Vi anser denne besparelse som en indirekte rammebesparelse, der praktisk betyder beskæring i voksentimer – og dermed må forventes at forringe kvaliteten i undervisning.
Vi finder det meget foruroligende at spare på områder der påvirker indskolingen negativt, såvel fagligt som trivselsmæssigt.

Ad 16 - Ophør af frikøb af ressourcepersoner der understøtter digitale læreprocesser:
Den fremsatte besparelse om nedlæggelse af ”De32” vurderes uhensigtsmæssigt og bekymrende i forhold til vores børns digitale dannelse og skolens undervisning med teknologi og digitale læringsprocesser.
Vi vurderer at det vil være en stor fejltagelse, hvis ”De32” konceptet lukkes ned. Det vil betyde, at vi som skole ikke har dedikerede lærere til målrettet at arbejde med en så væsentlig opgave.
Vi er oprigtigt bekymret for om skolen kan løfte den digitale dannelse, når der skæres så kraftigt på området.

Ad 17 - Lukning af Center for Læring
Lukning af Center for Læring har store konsekvenser for vores børns mulighed for adgang til nyt og spændende undervisningsmateriale. Det forværrer lærernes mulighed for adgang til undervisningsmateriale – og vil derfor påvirke forberedelse og kvaliteten af undervisningen.
Vi vurderer, at det vil få betydelige konsekvenser i undervisningen, da vi som skole vil mangle materialer til undervisning. Vi vurderer ikke de andre tilbud kan løfte denne opgave i sammen kvalitet.

Ad 23 - Forhøjelse af forældrebetaling i SFO
Vi finder det bekymrende at øge forældrebetaling på SFO-området. Det vil øge risikoen for yderligere øget økonomisk ulighed, og udsatte familier i højere grad vil udelade at tilmelde deres børn i SFO.
Netop med baggrund i vores børns trivsel, er dette en bekymrende udvikling med øget forældrebetaling i tider med bl.a. stigende inflation.

Ad 25 - Reduktion i ledelsesbudgettet SFO
Vi anser det som en indirekte besparelse på SFO-området, hvilket betyder mindre personale i SFO, da ledelsen i dag også er på gulvet.
Færre personale i SFO vil uden tvivl have en negativ påvirkning på dagligdagen i SFO og dermed vores børns trivsel.

Ad 26 - Analyse af ledelsesstrukturen for UngiAarhus
Vi har i dag et velfungerende lokalt klubtilbud til vores unge i Malling. Det vægter vi højt i forhold til vores børn og unges trivsel og hverdag.
Det er vigtigt at vi bevarer et nært lokalt klubtilbud til de unge, som er tilstrækkeligt finansieret. Vi oplever øget tilvækst i Malling hvorfor det er vigtigt at vi fortsat kan opretholde vores attraktive og velfungerende klub tilbud.

Underskrevet af
Malling Skolebestyrelse
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Marianne Bjørn

Indsendt

24/11/2022 07:00

Sagsnummer

HS7920834

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H522

Kontakt

Nicolas Madsen

 Mail: nicmad@aarhus.dk 

Telefonnummer: 25 62 28 78