Gå til hovedindhold

Høringssvar

Sparekatalog for Børn og Unge

Høringssvar

Forældrebestyrelsen og det lokale MED-udvalget i Møllevang Dagtilbud bakker op om intentionerne i sparekataloget vedr. at friholde opgaver, der direkte berører børnene og unge samt at lægge besparelser på administration og ledelse.
Derudover bakker vi op om høringssvaret fra DTLÅ. Der er relativt få besparelser på dagtilbudsområdet, men vi er dog også bekymret for de afledte konsekvenser af de mange besparelser, der henvender sig til vores udsatte borgere.

Tale-høre-konsulent
Vi synes, ligesom DTLÅ, at det er bekymrende, at der er en reduktion i tale-høre-konsulenternes deltagelse i trivselsmøder. Det kan ofte være svært at afgøre, hvorvidt et barns udfordringer er sprogligt eller kognitivt betinget, og netop den tværfaglige viden kommer både medarbejdere og forældre til gode på trivselsmøderne. I den sidste ende kan en besparelse her blive til et større antal møder og dermed et større timeforbrug.

Reduktion i åbningstid
Dagtilbuddet bakker op om DTLÅs syn på, at det bør være politikernes beslutning, hvornår på dagen og ugen, reduktionen skal ligge. Bestyrelserne bør være friholdt denne opgave, så der ikke opstår konflikter i det interne forældresamarbejde.

Reduktion i deltidspasning
Vi bakker op om spareforslaget samt om DTLÅs forslag om en fastlagt tidsramme. Med nuværende ordning ser vi en stor driftsforstyrrelse grundet jævnlige ændringer af fremmødeplaner for børn i deltidspasning, da dette selvsagt ændrer medarbejdernes mødeplan, hvis man skal undgå et for stort ressourcespild. At lave ændringer i mødeplanerne er en meget ressourcekrævende opgave for de pædagogiske ledere.

I forlængelse af dette bør det afklares, hvordan man fortsat sikrer, at børn over 3 år med dansk som andet sprog opholder sig i sprogstimulerende miljøer 30 timer pr. uge, hvis forældrene af økonomiske årsager vælger et 25-timers modul.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Eva Christensen

Indsendt

24/11/2022 08:56

Sagsnummer

HS5194106

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H522

Kontakt

Nicolas Madsen

 Mail: nicmad@aarhus.dk 

Telefonnummer: 25 62 28 78