Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar - Bevar de pædagogisk ledet legepladser

Høringssvar vedr. Sparekatalog i Børn- og Ungeafdelingen.

I en tid hvor børn og unges trivsel for alvor er til debat - ikke mindst i den nylige overståede valgkamp, kan det undre at Aarhus kommune vælger at spare på børn og ungeområdet.

Vi kan vel alle blive enige om at forebyggelse frem for helbredelse er vejen frem, og tidlig indsats i den henseende er vigtig. Derfor er vi mange, der nu står uforstående overfor det store sparekatalog, der rammer bredt over hele børn- og ungeområdet.

Vi ved at ’de fysiske rammer er den tredje pædagog’, og vi ved at udendørsliv på legepladser og i naturen tilbyder samvær med børn og voksne i alle aldre og med natur og dyr er optimale oplevelses- og læringsrum.

Når der er pædagogisk bemanding af en legeplads, foregår der forebyggende indsats for mistrivsel, på en anden måde end børn og unge møder i deres skole/dagtilbud. Her er vi i øjenhøjde, her har vi fingrene i jorden og i de kreative rammer – børnene bliver mødt og hørt. Her er også et vigtigt pusterum - et frirum og fristed hvor ikke alt skal måles, vejes og bedømmes. Her kan du betro dig til en voksen uden det skal noteres og bringes videre, her kan du føle dig tryg, her kan du være dig selv – og blive dig selv.

Ifølge byrådets egen arkitekturpolitik og stadsarkitekt Anne Mette Boye (artikel i Stiften marts 2022 punkt 7) er pædagogisk ledet legepladser som omdrejningspunkt for ”lokal borger engagement”, særdeles vigtigt for den gode bykvalitet.
Vi mener derfor at spareforslagets oplæg til at fjerne bemanding fra pædagogisk ledet legepladser, er i direkte modstrid med Stadsarkitekten og dermed også kommunens eget ønske om at arbejde for mere 'lokalt engagement der skaber god bykvalitet'.

På vegne at brugerrådet for Børnenes og Beboerne Jord gøres der hermed indsigelse mod at man agter at lukke pædagogisk ledet legepladser, særlig i midtbyen hvor alternativet for de unge let bliver at sidde hjemme foran skærmen eller hænge ud i byen med alle dens fristelser.
En pædagogisk ledet legeplads er et attraktivt alternativ, som i den henseende er billig for samfundet. Hvis man først begynder at ødelægge disse unikke områder og åndehuller i vores by, kommer de aldrig op og stå igen - Pas nu på!

Vi gør indsigelse mod besparelser på området Magistraten for Børn og Unge generelt.
Vi gør indsigelse mod besparelser på de pædagogisk ledet legepladser.
Og vi gør endeligt indsigelse mod besparelser på Børnenes og Beboernes Jord.

Hvert kvarter skal have en Børnenes og Beboernes Jord!

På vegne af brugerrådet på Børnenes og Beboernes Jord
Sine Martini
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Sine Martini

Indsendt

24/11/2022 09:40

Sagsnummer

HS4637237

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H522

Kontakt

Nicolas Madsen

 Mail: nicmad@aarhus.dk 

Telefonnummer: 25 62 28 78