Gå til hovedindhold

Høringssvar

Sparekatalog for Børn og Unge

Sparekataloget for Børn og Unge

DH Aarhus bakker op omkring MBU´s intentioner om bredere børnefællesskaber og et øget fokus på tidlig og tværgående indsats.

I forbindelse med de forebyggende indsatser er det vigtigt at man ikke med det samme reducere / sparer andre indsatser indenfor forskellige områder, før den forebyggende indsats resulterer i væsentlige forbedringer indenfor området. Det vil kunne medføre store menneskelige omkostninger for de personer der rammes og fremtidige merudgifter.
DH Aarhus er meget bekymret for det at kan blive tilfældet og at det igen bliver børn med handicap og diversitet der rammes, og at fremtidige merudgifter forholdsvis hurtigt vil belaste økonomien i MSB.

De enkelte spareforslag er sprogligt svært at forstå i forhold til at gennemskue hvilke konsekvenser hver enkelt punkt de reelt vil have for børn og unge med handicap, men vi er i DH Aarhus meget bekymret for at de mange spareforslag fra MBU samlet set vil gøre det vanskeligt at realisere intensionerne.

I forhold til de enkelte spareforslag i MBU, er vi i DH Aarhus særlig bekymret for nedenstående forslag:

11. Ændret klassekvotient i specialklasserne 8- 10 klassetrin.

12. Bortfald af pulje til udvikling af pædagogisk praksis i specialklasserne.

13. Optimering af kørselsområdet, hvor vi vil anbefale at man venter med evt. ændringer indtil det igangværende arbejde i projektorganiseringen er færdiggjort og at brugergrupper inddrages.

17. Lukning af Center for Læring.

22. Ændring i andelen af uddannet personale i forbindelse vidtgående støtteressourcer i sfo.

28. Ændring i andelen af uddannet personale ved vidtgående støtteressourcer i klub.

33. Specialdagtilbud – besparelser som følge af den nye tildelingsmodel.

34. Ændring i klassekvotienten på Langagerskolen 8 – 10 klasse.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Mogens Toustrup

Indsendt

24/11/2022 12:55

Sagsnummer

HS5446056

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H522

Kontakt

Nicolas Madsen

 Mail: nicmad@aarhus.dk 

Telefonnummer: 25 62 28 78