Gå til hovedindhold

Høringssvar

ATL / Ej blot til lyst

Bevar støtten til ATL / Ej blot til lyst
Ej blot til lyst” er et enestående, ambitiøst og højt kvalificereret kompetenceudviklingsforløb for dansklærere i skolen.
Ej blot til lyst er et aktionsbaseret mesterlæreforløb, og det er helt unikt i den struktur, det er bygget op på, fordi læreren udover selv at deltage i deciderede lærerkurser også deltager i kursusgange sammen med deres elever. Disse to typer kurser er mesterlæredelen af forløbet. Ind imellem disse kursusgange arbejdes der i klasserne med forskellige aktioner, hvor teaterfagets metoder anvendes til at løfte elevernes danskfaglige viden og kunnen. Indbygget er også teaterbesøg, der sammen med alt det andet åbner verden for eleverne. Elever og lærere udvikler faget og praksis sammen i skolen.
Et andet helt særligt element i kompetenceforløbet er, at det er et forpligtende samarbejde / et partnerskab mellem ATL og de deltagende skoler, og at lærerne deltager i teams. Det betyder, at ideen om SLF (stærkere læringsfælleskaber) styrkes og konkretiseres gennem eksplicitering af et indhold. Det er helt afgørende, hvis SFL, som ønsket af Aarhus Kommune, skal kunne løfte fagligheden. Jeg har i kraft af min deltagelse i Forskningsprogrammet, Æstetik og pædagogik, i VIA, fulgt forskellige teammøder og drøftelser, og det er markant, at lærernes deltagelse i Ej blot til lyst, løfter den faglige samtale og de faglige begrundelser.
Ligeledes bliver det tydeligt ved afslutningen af lærernes kursusforløb, hvor de deltagende teams fremlægger deres gennemførte aktioner, at bevidstheden om faget og eleverne udbytte er klar og tydelig, og det fremgår både af teamsamtalerne og slutprodukterne, at alle elever får et stort fagligt og relationelt løft. Dvs. alle elever har fordel af det.
Noget af det mest opløftende er, at alle lærere siger noget i retning af: ”Elev NN er ikke god til dansk; men når vi arbejder på denne måde med fx sproget, viser NN, at han/hun kan det og det”. Dvs. lærerne får nye måder at se og vurdere fagligheden med. Det er opløftende og en øjenåbner for mange lærere. Dvs. når undervisningen gribes æstetisk an, lærer alle elever mere.
En ambition for Ej blot til lyst er netop at være med til at udvikle praksis og danskfaget, og det er det, der lykkes i høj grad. Det er bl.a. dokumenteret i Ida Krøgholts forskningsrapport fra det følgeforskningsprojekt, der fulgte de tre første år tæt. Det fremgår også, at både det danskfaglige og det almendidaktiske kvalificeres.
Ej blot til lyst er et kompetenceforløb, der støtter og løfter lærerne fagligt og didaktisk, og det tilgodeser både det uddannelsesmæssige, det dannelsesmæssige og det trivselsmæssige.
At være lærer er at kunne stå og handle forstandigt overfor elever med mange forskellige forudsætninger i en kompleks hverdag.
Med Ej blot til lysts strukturerede, åbne og eksperimenterende tilgang får lærerne redskaber både ift. det faglige, det relationelle og det klasseledelsesmæssige.
Når man arbejder med drama og teaterfag er alle elever hele tiden med! Ingen lades tilbage på perronen.
Aarhus Kommune har i ATL / Ej blot til lyst et danskdidaktisk og almendidaktisk guldæg, der inspirerer i hele landet, som berømmes for sin unikke struktur, sit relevante indhold og sin aktiverende og smittende undervisning.
Det er en måde at tage skolen alvorligt og besinde sig på, hvad det vil sige at holde skole. At besinde sig på at skolen med sit smukke formål er en dannelsesinstitution og med sine udfoldede og fine fagformål er en uddannelsesinstitution. To sider af samme mønt. Og det er det, lærere, elever og skoledere bliver mindet om og får mulighed for og forpligter sig til at udvikle i fællesskab, når de er sammen om Ej blot til lyst.
Lad være med at smide dette guldæg ud. Vi har om noget i denne tidsperiode brug for inspirerende og livsoplysende indhold og arbejdsformer i skolen.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Lisbet Hastrup Clausen

Indsendt

24/11/2022 13:30

Sagsnummer

HS3197737

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H522

Kontakt

Nicolas Madsen

 Mail: nicmad@aarhus.dk 

Telefonnummer: 25 62 28 78