Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar til børn og unges sparekatalog

Skolebestyrelsen på Tilst skole ser med dyb bekymring på Aarhus Kommunes sparekatalog.

Når man udsulter folkeskolen, vil særligt kommunens udfordrede skoler – herunder også Tilst skole - blive endnu mere udfordrede og udsat for ressourcestærke forældres fravalg. Det får naturligvis også stor betydning for de lokalområder, folkeskolerne er en del af.

Vi har særligt to bekymringspunkter.

1. Nedlæggelse og reduktion af KCL, CFL og De32 vil skævvride kommunens skoletilbud, fordi man bliver afhængige af ildsjæle på de enkelte skoler, som selv skal drive forløbene. På Tilst skole oplever medarbejderne allerede nu en stor opgaveportefølje og mange komplekse problemstillinger, der skal løses i hverdagen på grund af elevsammensætningen. Når man lægger op til besparelser på ovennævnte understøttende funktioner forudser vi, at det får store konsekvenser både for de børn, der har brug for støtten, men også det almene flertal samt medarbejderne.

2. Ophøret af tilskud til konkrete events og ophør og nedskalering af tilskud til konkrete samarbejder med bl.a. kulturinstitutioner vil være ødelæggende i forhold til folkeskolens kulturelle og demokratiske udsyn. Vi oplever blandt andet i forbindelse med World Music, hvordan forløbet skaber både entusiasme, motivation og en fælleskabsfølelse blandt børnene, som strækker sig udover selve forløbet. I en hårdt presset skole som vores vil det være svært at prioritere fx et museumsbesøg, hvis lærerne ikke kan læne sig op af et allerede tilrettelagt forløb.

Til sidst vil vi gerne igen henlede opmærksomheden på, at når man svækker folkeskolen i Aarhus, svækker man særligt udsatte skoler som vores.

Med venlig hilsen

Skolebestyrelsen Tilst Skole
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Henriette Gregersen og Stefan Daugbjerg

Indsendt

24/11/2022 14:04

Sagsnummer

HS9983549

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H522

Kontakt

Nicolas Madsen

 Mail: nicmad@aarhus.dk 

Telefonnummer: 25 62 28 78