Gå til hovedindhold

Høringssvar

Sparekatalog for Børn og Unge

Kulturprinsen: BEVAR BØRNEKULTUREN I AARHUS!

Kulturprinsen – Udviklingscenter for Børne- og Ungekultur i Viborg ser med stor bekymring og undren på den del af Aarhus Kommunes sparekatalog, der berører børne- og ungekultur, samt de kulturelle skoletjenester.

De forslåede besparelser vil have en afgørende betydning for Aarhus som løftestang og frontkæmper for børne- og ungekulturen såvel regionalt som nationalt. Aarhus er en central bidragyder til et visionært børnekulturområde med stærke fagligheder og tilbud til alle af høj kunstnerisk kvalitet. Besparelserne vil betyde, at langt færre børn og unge fremover møder kunst og kultur som en naturlig del af deres hverdag. De vil også forpasse en oplagt mulighed for at gribe til veldokumenterede metoder til at få endnu flere børn og unge til at indgå i nye trivselsfremmende fællesskaber gennem kunst- og kulturaktiviteter.

Med det kommunale sparekatalog står en lang række aarhusianske kulturinstitutioner med årtiers oparbejdet børnekulturel udvikling, til at miste tilskud fra og samarbejdsaftale med Magistratsafdelingen for Børn og Unge. Tilskud, som giver dem mulighed for at lave målrettede partnerskaber med skoler og dagtilbud og udvikle undervisningsforløb med kunst og kultur. Besparelserne kommer ydermere på et tidspunkt, hvor mange kulturinstitutioner i forvejen er presset af prisstigninger og behovet for at reducere i omkostningerne. Med de planlagte besparelser betyder det, at det for eksempel er slut med skolekoncerter og familiejulekoncerter, slut med kunstneriske undervisningsforløb og partnerskaber for skolerne og slut med rådgivning og kurser for pædagoger og lærere.

I de 20 år, som Kulturprinsen har eksisteret, har vi ofte vendt blikket mod Aarhus Kommunes understøttelse af et rigt, varieret og kunstfagligt stærkt børnekulturområde. Vi har haft inspirerende samarbejder med en række af de institutioner, der står til at skulle spare børnekulturelle tiltag væk. Danmarks næststørste by har stået som et regionalt, nationalt og internationalt børnekulturelt fyrtårn med et fokus, der sætter børn og unges ret til at møde kunst og kultur i deres hverdag i dagtilbud og skole højt på dagsordenen. Ikke mindst da Aarhus som den første europæiske kulturby tog børnenes kulturelle stemmer alvorligt i Kulturhovedstadsåret 2017. Her var Kulturprinsen en drivende kraft i den regionale organisering af Børneåbningen 2017: Ønskelandet.

Kulturprinsen har yderligere haft stor inspiration i erfaringerne fra ULF i Aarhus ved oprettelsen af KLCViborg. Kunst og kulturforløb i de skoletjenestetilbud, der står til besparelse, er med til at skabe variation, fordybelse og kvalitet i åben skole og åbent dagtilbud, idet børn og unge her møder en sanselig, eksperimenterende og åben tilgang, der komplementerer undervisning og læring – som åndehuller i en hverdag, der ofte er præget af præstation, test og målstyring. Det er således ikke kun kulturinstitutionerne, men børn og unges møde med kunst og kultur og deres dannelse til en uvis fremtid, der taber mest ved de forslåede besparelser.

Kulturoplevelser i dagtilbud og skoler er med til at fremme dannelse, fællesskab og trivsel – derfor er det også først og fremmest børnene, deres pædagoger og lærere og ikke kulturinstitutionerne, der taber mest, hvis Aarhus Kommune vælger at gennemføre de planlagte besparelser på det børnekulturelle område.

Med venlig hilsen
Ulla Voss Gjesing
Centerchef ved Kulturprinsen – Udviklingscenter for Børne- og Ungekultur, Viborg.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Ulla Voss Gjesing

Indsendt

24/11/2022 14:08

Sagsnummer

HS5627991

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H522

Kontakt

Nicolas Madsen

 Mail: nicmad@aarhus.dk 

Telefonnummer: 25 62 28 78