Gå til hovedindhold

Høringssvar

Børn &Unge - projekt: "Ej blot til lyst",

Aarhus Teater har siden 2015 drevet projektet ”Ej blot til lyst” i fællesskab med 16 af Aarhus Kommunes folkeskoler. Formålet er at forbedre skoleelevernes læring, styrke deres trivsel og åbne teatrets verden for byens børn.
I oktober fremlagde Aarhus Kommune sit sparekatalog, og her foreslås det at fjerne alle tilskud til kultursamarbejder inden for området Børn og Unge. Bliver forslaget til virkelighed, lukker ”Ej blot til lyst” til næste år.
Der er tale om en årlig besparelse på ca. 500.000 kr. (en tredjedel af det samlede budget for ”Ej blot til lyst” – resten finansieres af fondsstøtte og Aarhus Teater selv) = en dråbe i Børn og Unges budgethav, men med uforholdsmæssigt store konsekvenser.

I projekt ”Ej blot til lyst” får eleverne styrket deres danskfaglige kompetencer gennem en kropslig tilgang til faget. Jeg har også forstået, at de elever, der er bogligt udfordrede, blomstrer og får en ny og stærkere plads i klassefællesskabet.

Når børnene møder teatrets verden og den teaterpædagogiske tilgang, styrkes deres fællesskab og deres trivsel. Det betyder at ”Ej blot til lyst” går i kødet på et stort aktuelt problem: nemlig de unges trivselskrise.

Det er hul i hovedet at spare ”Ej blot til lyst” væk, da det er her, man får elever med, som har problemer med danskfaget.

Jeg vil opfordre Aarhus Kommune til at lytte til de mange borgere, der fra hvert deres udgangspunkt understreger, at Aarhus ikke har råd til at spare på et trivselsforbedrende tilbud midt i de unges trivselskrise.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Helle THOMSEN Dalgaard

Indsendt

24/11/2022 14:16

Sagsnummer

HS3827478

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H522

Kontakt

Nicolas Madsen

 Mail: nicmad@aarhus.dk 

Telefonnummer: 25 62 28 78