Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar fra Brabrand Boligforening vedr. besparelsesforslag fra Aarhus Kommune, Børn og Unge

Brabrand Boligforening sætter pris på muligheden for at kommentere de fremlagte besparelsesforslag, idet vi anerkender den vanskelige opgave det er at opnå balance i budgetterne, og dermed den prioriteringsopgave, som Byrådet og magistratsafdelingerne står overfor.

Vi vil samtidig benytte os af anledningen til at betone den vigtige rolle, som samarbejdet mellem Børn og Unges indsatser, øvrige offentlige myndigheder og civilsamfundet spiller for at sikre alle børn og unge adgang til gode fællesskaber og fremtidsmuligheder.

På den baggrund vil vi udtrykke bekymring for den samlede effekt på ungetilbuddene i udsatte boligområder, der kan blive en konsekvens af de betydelige besparelser i UngIAarhus i spareforslag 26 vedr. ledelsesstrukturen i UngIAarhus samt øvrige spareforslag 27-31 på UngIAarhus område.

Besparelserne risikerer at svække de kommunale ungetilbuds muligheder for at skabe mødesteder for børn og unge udenfor skolernes formelle rammer. Det kan generelt være bekymrende i en tid, hvor mange unge oplever mistrivsel, og hvor f.eks. foreningsbaserede fritidsfællesskaber har vanskeligere ved at fastholde de unge. Men det gælder ikke mindst for så vidt angår unge - og særligt udsatte unge - i udsatte boligområder. Gellerup/ Toveshøj og andre dele af vestbyen, er kendetegnede ved at huse rigtig mange børn og unge, men særligt ved at have en stor andel børn og unge, der ikke går i skole på deres lokale distriktsskoler, hvorfor ungetilbuddene under UngIAarhus er af særligt stor betydning for kvarterets børn og unge.

Udviklingen i Gellerup/ Toveshøj er i det hele taget afhængig af et godt samspil mellem offentlige aktører, boligforeningen, civilsamfund og private investorer, som hver især bidrager til kvarterets transformation.

UngIAarhus spiller i den forbindelse også en vigtig rolle i kraft af såvel fleksible indsatsmuligheder som ledelsesmæssig koordineringskraft mellem de mange aktører, offentlige såvel som civilsamfundsbårne, som samlet skal være med til at sikre en positiv udvikling for områdets børn og unge. Tab af kapacitet på dette område risikerer at svække indsatserne, herunder ikke mindst den kriminalitetsforebyggende effekt af arbejdet. Denne bekymring bør der være et særligt fokus på i en fase af transformationen i Gellerup/ Toveshøj, som også indebærer flere fysiske flytninger af ungetilbuddene i de kommende år som følge af skolebyggeri mm.


På vegne af Brabrand Boligforening,


Kristian Würtz
Administrerende direktør
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Direktør Kristian Würtz

Indsendt

24/11/2022 14:20

Sagsnummer

HS9626303

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H522

Kontakt

Nicolas Madsen

 Mail: nicmad@aarhus.dk 

Telefonnummer: 25 62 28 78