Gå til hovedindhold

Høringssvar

UngiAarhus

Samvirket i Gellerup & Toveshøj er bekymret over de foreslåede besparelser på UngiAarhus og det vigtige kriminalpræventive samarbejde i bydelen.

Samvirket i Gellerup og Toveshøj mener at UngiAarhus har brug for at stå stærkt i området for at kunne sikre samarbejdet frem imod opførelsen af den nye skole i Gellerup. Ved at have et stærkt og tæt samarbejde med lokale aktører kan disse understøtte og sikre en opbakning til at skolen bliver en succes for hele byen. Det er vigtigt, at kapaciteten til det kriminalitetsforebyggende arbejde og samarbejde ikke forsvinder i Gellerup og Toveshøj, så området også fremadrettet har kapaciteten til at bidrage til beredskabs-sammenhænge som ved midlertidig lukning af tilbud, bandekonflikter mv. Der er stærkt brug for ledelseskapacitet, der kan samarbejde med andre aktører, så man i Aarhuskompassets ånd kan geare de kommunale indsatser med civilsamfundets, samt via tværfagligt og tværorganisatorisk samarbejde. Hvis hele den professionelle ”menneskelige infrastruktur” forsvinder, krakelerer robustheden i forebyggelsen og beredskabet.

Samarbejde i Gellerup er komplekst – det kræver kontinuitet i medarbejderstab og organisering at få bygget et robust og fleksibelt samarbejde op, så der er genkendelighed og gode rutiner for samarbejdet. Vejen til en attraktiv bydel med ny skole, blandet beboersammensætning og øvrige visioner for udvikling af Gellerup og Toveshøj, kræver et dedikeret samarbejde med bl.a. boligforening, boligsocial indsats, foreninger samt mange andre lokale aktører. Uden dette samarbejde og et pædagogfagligt fokus, frygter vi at visionen for området ikke kan lykkes.

De unge i Gellerup og Toveshøj har brug for stabilitet, i et område hvor der er udsathed på spil, og særligt her hvor vi er midt i store forandringer i de unges hverdag. Klubben i området flytter nu og igen om tre år, der kommer ny skole og mange andre fysiske forandringer gør at der er behov for at fokusere på stabilitet og kontinuitet i relation til områdets børn og unge. Når unge i ”det normale” almenområde begynder at mistrives, som vi desværre ser i dag, så ved vi, at udsatte unges mistrivsel forværres tilsvarende.

På vegne af Samvirket, de ikke‐kommunale repræsentanter for det lokale civilsamfund i Gellerup og Toveshøj
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Troels Knudsen

Indsendt

24/11/2022 14:40

Sagsnummer

HS9637511

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H522

Kontakt

Nicolas Madsen

 Mail: nicmad@aarhus.dk 

Telefonnummer: 25 62 28 78